Viktiga satsningar på specialpedagoger och speciallärare

– Jag är mycket glad att Socialdemokraterna på riksnivå gör en storsatsning på grundskolans lågstadium, säger Anna Johansson, riksdagskandidat (S) och biträdande kommunalråd med ansvar för skolan i Göteborg. Det är helt i linje med den inriktning med tidiga insatser som präglar S-budgeten i Göteborg.

– Vi investerar i barnen i stället för skattesänkningar.

– Det innebär cirka 200 nya lärare i Göteborg för mindre klasser och cirka 50 nya specialpedagoger och speciallärare för barn med särskilda behov.

– När det gäller barn med särskilda behov behöver vi stärka upp oss. Vi vill därför möta investeringen på riksnivå med en lika stor lokal satsning i Göteborg, d.v.s. ytterligare 50 specialpedagoger och speciallärare, så sammanlagt blir det 100 nya specialpedagoger i stadens skolor.

– Därutöver vill vi lägga fem miljoner kronor för att stärka stadsdelarnas organisation av resurser för elever i behov av särskilt stöd. Det finns en tjänstemannautredning om detta som behöver stämmas av med föräldraföreningar och nätverk. Hur det ska se ut är alltså ännu inte riktigt klart, men vi socialdemokrater är beredda att skjuta till de resurser som behövs.   

 

Läs mer om satsningen på riksnivå här.

facebook Twitter Email