Vi vill bygga fler bostäder, framförallt hyresrätter

Ska Göteborg klara jobben måste fler bostäder byggas. Vi socialdemokrater har som mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och för det måste bostadsbristen minska. Då krävs en aktiv bostadspolitik och ökade investeringar i bostäder.

Göteborg är en stad som växer och efterfrågan på bostäder ökar. Vi går nu från en stor småstad till att bli en liten storstad. Tyvärr finns det bostadsbrist i Göteborg, precis som i andra storstäder.  År 2035 beräknas Göteborg ha 150 000 fler invånare och 80 000 fler arbetstillfällen än idag. Det är positivt att många vill flytta till Göteborg. Men det krävs fler bostäder.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem ? att sänka skatten och privatisera ? inte fungerar. Det byggs alltför lite bostäder i Sverige.

Bostadsbristen i Sverige är så pass stor att tillväxten kan hämmas. Människor kan inte flytta dit jobben eller utbildningen finns. Vi jobbar hårt för att få välkomna fler nya göteborgare. Sedan 2010 har det byggts närmare 10 000 nya bostäder i vår stad. Det är bra, men inte tillräckligt.

Västsvenska paketet kommer möjliggöra tillväxt i Göteborgsregionen. Utan fler bostäder bromsas utvecklingen. Framför allt vill vi se ett ökat byggande av hyresrätter. Det är den typ av bostad som framförallt unga, som vill jobba eller plugga i Göteborg, efterfrågar.

Vår stad behöver förtätas. Samtidigt behöver vi bygga på ett sådant sätt att människor med olika bakgrunder träffar varandra. Därför ska kommunen aktivt styra så att det byggs mer ? och byggs rätt. Marknaden klarar inte av allt på egen hand. För att klara utmaningen har Göteborgs allmännytta fått i uppdrag att öka byggandet.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med nutida och framtida göteborgare kan göra en bra stad ännu bättre. Vi hinner inte vänta på den borgerliga regeringens långdragna utredningar. Vi vill utvecklas nu. Det är en förutsättning för ett gott liv, en fungerande arbetsmarknad och för framtidens utbildningar. Det är viktigare än fler skattesänkningar. 

facebook Twitter Email