Vi tar ställning för en offensiv politik som sätter välfärden först!

Socialdemokraterna i Göteborg sätter välfärden först. Under helgen höll Göteborgs socialdemokrater digital kongress med över 200 ombud för att besluta om politiska förslag att driva på den nationella partikongressen i höst. Bland besluten för en starkare välfärd finns:
1. Att tillföra mer resurser till vår gemensamma välfärd genom ett förändrat skattesystem med höjda kapitalskatter.
2. Att förbättra den medicinska kompetensen på äldreboenden genom bland annat bättre tillgång till läkare.
3. Att stärka sjukförsäkringen genom att förbättra ersättningen med indexering mot löneutvecklingen, att avskaffa 180 dagars-bedömningen mot normalt förekommande arbete och att avskaffa karensdagen.
4. Att regionerna ska verka för gratis tandvård för fler grupper.

”Efter de beslut som tagits denna helg kommer Socialdemokraterna i Göteborg att gå till partikongressen i höst med en offensiv politik för att sätta välfärden först” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Men det är inte bara välfärden som behöver stärkas. Stora delar av samhällsbygget behöver bli starkare. Kongressen beslutade att förbättra möjligheterna till viktiga investeringar i exempelvis infrastruktur såsom stambanor och grön omställning genom att slopa statens överskottsmål.

Mäns våld mot kvinnor har återigen gjorts högaktuellt med flera uppmärksammade mord nyligen. Ytterligare ett viktigt beslut från Socialdemokraterna i Göteborgs kongress var att stärka kvinnors trygghet genom ett kvinnolöfte med åtgärder för att öka kvinnors trygghet generellt men också bättre hjälpa särskilt utsatta.

”Att många kvinnor tvingas leva i otrygghet är självklart helt oacceptabelt. Vi behöver ta krafttag mot detta problem” säger Mattias Jonsson.

Den nationella partikongressen genomförs 3-7 november här i Göteborg.

facebook Twitter Email