Vi tar ansvar för framtidens Göteborg

Mycket går bra för Göteborg. Under 2013 har det byggts och planerats för fullt på båda sidorna av älven. Visionen om älvstaden, det Västsvenska paketet och arbetet inför stadens 400-årsjubileum år 2021 går som en röd tråd genom stadens utveckling. Nya kvarter växer fram i Kvillebäcken på Hisingen. En prisbelönt saluhall står klar vid Vågmästareplatsen. Nyligen invigda Angereds Arena som skapar ökade möjligheter att motionera, träna och idrotta. Inom kort nyinvigs stadsbiblioteket som trots renoveringar utsågs till Årets bibliotek för sitt arbete med att nå nya grupper i nya miljöer. Göteborg vann nyligen första pris i EU för sitt tillgänglighetsarbete.

Göteborg fortsätter att attrahera nya människor. Förra året ökade befolkningen med 7 200 personer, bland de högsta siffrorna på flera decennier. Mellan år 2000?2012 har invånarna i Göteborgsregionen ökat med 125 000 ? ett helt Helsingborg. Samma period har 80 000 nya jobb skapats i regionen. Jobbtillväxten är snabbare än i Stockholm och Malmö. Det gäller också den samlade lönesummans tillväxt.

Stadens starka utveckling och ekonomiska politik innebär höga betyg hos kreditvärderingsinstituten. Instituten ger också fortsatt stabila utsikter för staden.

Men för att Göteborg ska fortsätta utvecklas behöver bland annat styrningen och ledningen av stadens bolag förbättras, så att de kan göra ännu större nytta för göteborgarna. Vi har även gjort flera effektivitetsåtgärder för att stärka staden finansiellt. Åtgärderna sänker stadens kostnader för inlåning med 60?80 miljoner kronor per år. Resurser som i stället kan gå till göteborgarnas skola och omsorg.

Hållbar stad

Vi blir också allt mer en hållbar stad. Göteborg var första aktören i Norden som gav ut gröna obligationer enligt Världsbankens regelverk. Intresset från finansmarknaden överträffade förväntningarna och staden fick bud på flera gånger det aktuella beloppet. 2014 kommer vi därför att gå ut med en ny och större optionsomgång.

En annan framgångsfaktor är samverkan mellan staden, näringslivet och akademin. Den stärker innovationskraften i näringslivet och skapar samhällsnytta för göteborgarna. Till exempel kommer snart fler elektriska bussar att rulla på våra gator och Göteborg blir världens första testarena för självkörande Volvobilar.

Vi håller även på att anpassa stadens trafiksystem till framtiden. Västsvenska paketet och trängselskatten har gjort att många fler åker spårvagn, pendeltåg och buss i Göteborgsregionen. Lika glädjande är att cyklandet ökar kraftigt ? med 22 procent förra året. Förbättringarna innebär också bättre luft och mindre buller i staden. Därmed blir göteborgarnas hälsa bättre och färre barn och sjuka drabbas av svåra luftvägssjukdomar.

Staden värnar om klimatet. Vi ställer hårda miljökrav på stadens egna fordon och satsar på förnybar energi.

Vi tar ansvar för framtiden så väl finansiellt som ekologiskt och socialt. Det kan man inte säga om den borgerliga oppositionen. Sammanlagda är deras budgetar för Göteborg underfinansierade med 250 miljoner kronor. Var för sig lovar de stort utan att ta gemensamt ansvar för att det ska gå ihop. De är inget trovärdigt majoritetsalternativ.

På riksnivå har de vänt ett överskott i statens affärer om 65 miljarder kronor när de tog över 2006 till ett underskott om nära 90 miljarder kronor i år. Under tiden har de sänkt skatterna med 127 miljarder kronor med störst utbyte för de som tjänar mest.

Tar ansvar

Samtidigt har arbetslösheten ökat med nästan 100 000 personer och sysselsättningsgraden har sjunkit. Det var inte fel att fästa uppmärksamhet på utanförskapet ? men det är helt uppenbart att den borgerliga politiken inte fungerar för att minska det.

Skolan har hamnat i nationell kris och det slår igenom också i Göteborg, liksom arbetslösheten. Ändå finns mycket att glädja sig åt i stadens utveckling. Vårt uppdrag är att fortsätta ta det ekonomiska ansvaret och jobba för en hållbar utveckling.

 

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande

Kia Andreasson (MP)

kommunalråd

Mats Pilhem (V)

kommunalråd

 

Tidigare publicerad på GP-debatt

facebook Twitter Email