”Vi måste ta kontroll över de ökande vårdköerna – då måste panikbesparingarna upphöra”

Väntetider som ökar, nedläggningar och sammanslagningar av verksamheter, aviserade neddragning på psykosvård och sjunkande löner jämfört med rikssnittet samtidigt som befolkningen ökar för varje år. Det är resultat av högerstyrets mångåriga underfinansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trots denna utveckling kommer Sahlgrenskas blågröna ledning under tisdagen att fatta beslut om en detaljbudget för SU för 2020 som innebär att 400 tjänster eller mer måste bort. Det är inte hållbart i en situation där alldeles för många patienter redan väntar på tok för länge – ingen ska behöva oroa sig över om de eller deras nära och kära får vård i tid den dagen de behöver det.

Socialdemokraterna har förhandlat fram en ökning med 81 miljoner till Sahlgrenska och att underskottet ska skjutas upp. Men det förslår inte på långa vägar – det är en lindring men ingen lösning. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först. Vårt fokus har fokus hela tiden varit att ge Sahlgrenska rimliga förutsättningar att bedriva en tillgänglig, patientsäker och jämlik vård.

”Vi kan inte stå bakom en budget som inte ger personalen någorlunda rimliga villkor och förutsättningar att klara jobbet. Vi måste ta kontroll över de ökande vårdköerna – då måste panikbesparingarna upphöra. Göteborgarnas sjukhus måste få bättre villkor.” säger Cecilia Dahlman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

facebook Twitter Email