Vi får aldrig glömma förintelsens offer!

Idag är det 75 år sedan befrielsen av Auschwitz. För att högtidlighålla minnet av förintelsens offer arrangerades under dagen manifestationen ”Samling för demokrati” i Göteborg. Under manifestationen berättade elever i nionde klass, som genom ”Toleransprojektet” fått lära sig mer om förintelsen och besöka ett koncentrationsläger, om sina upplevelser. ”Vi får aldrig glömma det som hände under förintelsen. Kampen för demokrati, tolerans och medmänsklighet måste vi föra vidare varje dag. Därför är det ett så oerhört viktigt arbete som dessa elever har gjort genom att hålla minnet levande. I grund och botten handlar det just om demokrati och de ungas framtid.” säger Mattias Jonsson, ordförande för S i Göteborg. ”Det är vårt ansvar att se till att de drabbades berättelser fortsätter att leva, väcka känslor och insikter om de delar av vår historia som aldrig får ske igen. Därför är det avgörande att skolorna fortsätter att sprida kunskapen och här är Toleransprojektet ett föredöme. Förintelsen är ett av de värsta exemplen på vad som kan hända när allas lika värde och rätt inte utgör grunden för det demokratiska samhället.” säger Viktoria Tryggvadottir Rolka, oppositionsråd (S) med ansvar för grundskolefrågor, som också var med på manifestationen.

facebook Twitter Email