Västsvenska paketet ligger fast, finansieringen ses över

Nu har vi fått alternativa finansieringsförslag istället för trängselskatten presenterade, dem ska vi diskutera i partiet och ta ställning till. Västsvenska paketets investeringar är viktiga för Göteborg och behövs oavsett hur vi kommer att finansiera dem.

Vi resonerar om alternativ till trängselskatten men vi är inte beredda att kompromissa med investeringarna för framtidens Göteborg. Västsvenska paketets investeringar är helt nödvändiga för stadens utveckling.

Vi menar allvar med att nu se över alternativen till trängselskatten. Nu när utredningen är klar ska vi så snart som möjligt ta ställning till resultatet i folkomröstningen. En viktig utgångspunkt för oss är att Göteborgs kommuninvånare i dag betalar ungefär en tredjedel av trängselskatten och att det faktiskt vore orättvist om göteborgarna tvingades täcka upp hela inkomstbortfallet. En annan viktig utgångspunkt är att om trängselskatten skulle tas bort, behöver vi kompensera med andra åtgärder för att uppnå motsvarande miljö- och hälsoeffekter.

Västsvenska paketet är till för de som är barn och unga i dag. Det är för deras skull som vi behöver mer tåg och kollektivtrafik. Det är för att de ska kunna få ett jobb i framtiden och för att universitet och högskola ska kunna stå sig i konkurrensen. Vi är inte beredda att kompromissa med investeringar för framtidens Göteborg ? Västsvenska paketets investeringar ligger fast, men nu ska vi resonera om alternativen till finansiering.

Läs mer om utredningen genom att klicka här.

Mattias Jonsson
Riksdagsledamot från Göteborg

Läs också de rödgrönrosas pressmeddelande

facebook Twitter Email