Värnar asylrätten och skapar ordning

”De tillfälliga gränskontrollerna innebär inte att asylrätten inskränks, utan handlar om att skapa ordning och reda i den viktiga verksamhet som Migrationsverkets personal utför” säger kommunalrådet Marina Johansson i en kommentar.

Migrationsverket bedömer att de inte klarar av flyktingmottagandet på ett säkert sätt med de resurser och den organisation de nu har.

-Gränskontrollerna kommer inte att lösa de stora påfrestningarna på samhällsviktig verksamhet men kommer möjligtvis skapa en bättre överblick som i sig underlättar för migrationsverket säger kommunalrådet Marina Johansson.

– På det här sättet får vi snabbt kunskap om de barn som kommer ensamma till Sverige och minimerar risken för att barn försvinner och inte kommer in i asylsystemet. Vi kan dessutom på ett lättare sätt identifiera de barnfamiljer som kommer och säkerställa att de snabbt kommer in i systemet och får sin asyl prövad.

– Det är bra att regeringen lyssnar på de behov som finns hos dem som just nu arbetar hårt med att upprätthålla ett anständigt och fungerande flyktingmottagande. Migrationsverket menar att de inte längre klarar av att uppfylla sitt uppdrag och säkerställa tak över huvudet för de som flyr. Just nu sover närmare 8000 flyktingar i olika former av tältlösningar och i receptioner på myndigheter.

– Migrationsverket vittnar också om att det försvinner ensamkommande flyktingbarn varje dag i Sverige. De tillfälliga gränskontrollerna innebär inte att asylrätten inskränks, utan handlar om att skapa ordning och reda i den viktiga verksamhet som Migrationsverkets personal utför.


Anders Ygeman om att regeringen inför inre gränskontroll. Läs mer.

.

facebook Twitter Email