Våra lokala åtgärder med anledning av Coronakrisen

Göteborgarna förtjänar en handlingskraftig majoritet för att hantera Coronakrisen. Därför ingick vi 27 mars en krisuppgörelse med högerstyret, som i nuläget sträcker sig till 31 augusti. Men vad har den resulterat i? Nedan är en lista på krisåtgärder som vi varit med och drivit igenom.

Ingen ska vräkas i Coronakrisens spår. Coronakrisen har slagit hårt mot ekonomin. Många har förlorat jobbet. Ingen ska behöva oroa sig över om de har råd att bo kvar i sitt hem på grund av krisen. Därför var en av våra första åtgärder inom krisuppgörelsen att ändra allmännyttans rutiner, så att ingen riskerar vräkas på grund av pandemin.

Lunchpaket till gymnasieelever. Efter att gymnasieskolorna stängdes gick många elever plötsligt miste om skollunchen. Det är en betydande ekonomisk smäll för många familjer. För många elever är skollunchen också helt avgörande för en god och allsidig kost. Bra mat är en klassfråga. Därför såg vi till att varje elev på ett smittsäkert vis kan hämta ut sin skollunch i ett paket från en skola i sitt närområde.

Stöd till idrottsföreningar. För att hjälpa idrottsföreningar hantera pandemin har vi, utöver de åtgärder regeringen vidtagit, också gjort lokala lättnader. Bland annat har man slopat avbokningsavgiften, för att inte idrottsföreningar ska straffas ekonomiskt för evenemang som ställs in på grund av pandemin.

300 miljoner till din lokala välfärd. Genom krisuppgörelsen har vi drivit igenom en satsning på 300 miljoner till stadsdelarna. Lejonparten av pengarna går direkt till bättre villkor, tryggare arbetsmiljö, utbildning och skyddsutrustning för omsorgspersonalen. Resten går till att ge människor med funktionshinder bättre stöd under pandemin och till att stärka socialtjänsten för att hantera pandemins sociala konsekvenser.

220 miljoner till skolan. Skolan, som redan lider av personalbrist och underfinansiering, har också fått nya utgifter under pandemin. Därför har vi sett till att de får ytterligare 220 miljoner i år.

200 miljoner till ökad beredskap och akut krisbekämpning. Ett av krisuppgörelsens allra första beslut var att omedelbart göra det möjligt för alla kommunens nämnder och styrelser att använda sig av en större del av det egna kapitalet, och därmed kunna göra krisrelaterade insatser och vidta pandemibekämpande åtgärder för upp till 200 miljoner kronor.

Bättre inköp av skyddsutrustning. Göteborg har, tillsammans med flera andra av Sveriges större kommuner, samordnat sina inköp på den globala marknaden för att bättre kunna säkra tillgång till skyddsutrustning för vår välfärdspersonal.

Större mandat till omsorgspersonalen för användning av skyddsutrustning. Ett stort problem under pandemin har varit att omsorgspersonalens kompetens inte alltid respekterats. Den som skulle till en brukare med symptom behövde gå igenom en och ofta fler avstämningskedjor med chef innan de ens fick ta på sig ett enkelt munskydd. Därför krävde vi, och fick igenom, tydligare rutiner som ger all utbildad personal ett tydligt mandat att hantera skyddsutrustning, och snabb utbildning för de som saknar den.

Bättre smittskydd i färdtjänsten. Under våren tvingades Transportarbetareförbundet larma om bristande skyddsutrustning i färdtjänsten. Med en majoritet redo att fatta snabba beslut och där Socialdemokraterna är med vid bordet kunde vi snabbt fatta beslut om fler åtgärder för att både kommunal och privat färdtjänst ska ha bättre skyddsutrustning, för smittsäkra transporter.

Halverad P-avgift. Under pandemins inledande och mest akuta fas halverade vi P-avgiften på allmän platsmark, för att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Stöd till företag. Utöver regeringens omfattande åtgärder för att hjälpa våra företag hantera minskade intäkter under pandemin har en rad åtgärder vidtagits i kommunen. Bland annat har man tagit bort kommunens avgifter för att ställa ut varor utanför butiken eller ha en uteservering, så att det blir enklare att hålla avstånd. Kommunens tillståndsenhet, som har hand om alkoholtillståndet för krogar, har tillfälligt ändrat sina rutiner för att man inte ska mista tillståndet till följd av mindre ekonomiska problem som uppstår till följd av pandemin.

Stöd till ideella organisationer. Pandemin riskerar förvärra en rad sociala problem, exempelvis psykisk ohälsa och våld i hemmet. Därför har vi utlyst pengar till kvinnojourer, idrottsföreningar och andra ideella krafter för att stötta samhällets mest utsatta.

En renare stad. I sommar kommer vi vara fler än någonsin som turistar hemma i Göteborg. Då ska stan vara ren och fin. Därför har vi satsat tre miljoner extra på renhållning.

20 miljoner till omställning för arbetslösa. Den som blir av med jobbet ska få stöd att komma tillbaka i arbete. Därför har vi satsat 20 miljoner på bättre omställningsmöjligheter, för att den som förlorar jobbet i krisens spår ska kunna ställa om till ett bristyrke inom exempelvis vården eller omsorgen.

facebook Twitter Email