Valmanifest: Kära framtid

Kära framtid. Så heter Socialdemokraternas valmanifest 2014 för ett bättre Sverige. I valet 14 september avgör du vilken väg Sverige ska ta.

Sverige är ett bra land att leva i. Men idag känner många att något håller på att gå sönder. Arbetslösheten är högre än när högerregeringen tillträdde. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit i sju år. Vården går på knäna.

Tillsammans kan vi vända utvecklingen. Men då krävs krafttag mot arbetslösheten – jobben är grunden för allt i vårt samhälle. Därför låter vi framtidsreformer och investeringar för fler jobb gå före allt annat. Vi tänker vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att få fler människor i arbete.

Med fler i jobb, och ordning och reda i statsfinanserna, skapas resurser och förutsättningar för en bättre och jämlikare skola, vård och omsorg.

Socialdemokraternas uppgift de kommande fyra åren är att hålla samman Sverige. Vi gör det genom att låta jobben, skolan och välfärden gå före skattesänkningar och privatiseringar.

Så skapar vi ett bättre Sverige och en bättre framtid. För alla.

Våra långsiktiga mål

  • Lägst arbetslöshet i EU
  • En skola i europeisk toppklass
  • Bättre vård och minskade klyftor

 

Läs hela valmanifetet här.

facebook Twitter Email