Välfärden har aldrig behövts mer än idag

Socialdemokraterna har enats med högerstyret om ett historiskt tillskott på 300 miljoner kronor till Göteborgs välfärd för mer personal, bättre villkor och tryggare anställningar. Här berättar oppositionsrådet Jonas Attenius mer.

Partivänner,

Socialdemokraterna slöt för en dryg månad sedan en temporär krisuppgörelse med det borgerliga styret i Göteborg. Vi åtog oss att lägga de politiska meningsskiljaktigheterna åt sidan i kampen mot coronaviruset och dess effekter för samhället. I övriga frågor kvarstår vi som ledande oppositionellt parti. Sedan uppgörelsen slöts har vi bland annat säkrat skolmat åt tusentals gymnasieelever, infört vräkningsförbud i allmännyttan, stöttat det lokala näringslivet och förstärkt arbetsmarknadspolitiken.

Det är dags att sätta välfärden först. Göteborgs välfärdspersonal utgör ensamma den yttersta frontlinjen i pandemibekämpningen. Varje dag går människor till jobbet för att ta hand om samhällets riskgrupper. Välfärdspersonalen utför hjältedåd. Vi hade aldrig klarat pandemin utan dem. De förtjänar fler kollegor, bättre villkor och tryggare anställningar. Vi socialdemokrater har länge vetat detta, men motarbetats av andra partier med andra prioriteringar.

Socialdemokraterna och Alliansen har nu enats om ett historiskt välfärdspaket, omfattande hela 300 miljoner kronor, möjliggjort av den socialdemokratiskt ledda regeringens välfärdsmiljarder. Detta är – mig veterligen – den enskilt största satsningen i någon svensk kommun under pandemikrisen. Välfärdspaketet innebär ett rejält krafttag för att minska smittspridningen, förbättra arbetsmiljön, säkerställa välfärdskvaliteten och öka personalens trygghet:

– Trygga anställningar i välfärden. Smittspridningen ökar med en hög andel ambulerande personal. Otrygga anställningsförhållanden leder dessutom till att personal drar sig för att sjukskriva sig, vilket i sin tur kan leda till ökad smitta. Vi skjuter därför till pengar för att möjliggöra månads-, visstids-, eller tillsvidareanställning för timanställda och vikarier. Man ska vara trygg på jobbet.

– En hållbar situation i hemtjänsten. Göteborg särskilda coronateam, som enbart ger omsorg till misstänkta och konstaterat smittade medborgare, förstärks till att även verka på natten. Alla rörliga enheter ska förses med ett särskilt skyddsutrustningskit. Dessutom har vi äntligen skapat förutsättningar för att hemtjänstpersonalen ska få tillräcklig restid och tid för kringuppgifter. Politiken har ett ansvar att göra allt vi kan för att minska stressen och underlätta arbetet för välfärdspersonalen.

– Tillit till personalen. I dagsläget behöver välfärdspersonal genomgå en längre avstämningskedja innan godkänt ges för användning av viss skyddsutrustning, vilket är helt ohållbart och innebär ett underkännande av välfärdsarbetarnas professionella kompetens. Vi är eniga om personalen ska ha möjlighet att besluta om användning av alla delar av skyddsutrustning, efter fullgjord utbildning. Frivillig rådgivning med antingen ansvarig sjuksköterska eller ansvarig enhetschef ska alltid erbjudas.

– Fler anställda i äldreomsorgen. Äldreomsorgen är hårt drabbad. I skrivande stund finns konstaterad smitta på över hälften av Göteborgs kommunala äldreboenden. Personalen är hårt pressad och behöver fler kollegor. Vi har enats om en stor satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen.

– Fler anställda i socialtjänsten. Det ekonomiska tvärstoppet gör att alltfler göteborgare förlorar sitt arbete och sin försörjning. Pandemin kräver dessutom ett stort mått av hemmasittande och isolering, med ökad psykisk ohälsa och ökat våld i nära relationer som stor risk. I tider av kris uppstår social oro. Vi bedömer att behovet av socialtjänst och andra stöttande funktioner kommer att öka och genomför därför en ekonomisk satsning på ökad bemanning inom individ- och familjeomsorg.

Välfärdspersonalen står längst fram i kampen mot pandemin. Det finns ingen viktigare prioritering än att satsa på välfärden. Jag är stolt över att krisuppgörelsen ger 300 miljoner kronor till ett välfärdspaket för att minska smittspridningen, förbättra arbetsmiljön och öka personalens trygghet. Men tro inte att vi nöjer oss här. Pandemin har bara aktualiserat vad vi redan visste: Välfärden måste komma först. Det gällde före krisen, det gäller under krisen, det gäller efter krisen.

Vi ses snart igen, partivänner!

PS. Ni vet väl att ni kan ställa alla möjliga frågor till mig, om både pandemibekämpning och annat, klockan 13.00 nästa tisdag? Då håller jag ett digitalt medlemsmöte, som alla medlemmar är välkomna till, via Zoom. Anmäl er till Okka Köster på partidistriktets expedition ([email protected]) så får ni en länk till mötet av henne!

facebook Twitter Email