Välfärden först i vår budget för Göteborg 2021

Idag presenterar vi vår budget för Göteborg 2021. Det är en budget som sätter välfärden först med bland annat stora satsningar på äldreomsorgen. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, berättar här mer.

Coronapandemin har tagit tusentals liv. Pandemin har rubbat hela arbetsmarknaden ur balans, slitit sönder invanda föreställningar om hur det svenska samhället fungerar och isolerat oss från vår omvärld – och varandra. Det hopp vi alla borde ha känt inför 2020-talets möjligheter blev till chock över sjukdomens brutalitet och vår egen oförmåga att bemöta den. Men i de parlamentariska församlingarna anades, för en kort stund, ett skifte – bort från uppskruvat kulturkrig och kortsiktig utspelstaktik, till sakpolitik som gör skillnad i människors liv och vardag.

Under pandemins inledande veckor talade vi om att Sverige och världen aldrig skulle kunna återgå till det som var, men ibland känns det som att vi bara tog en kollektiv paus från den polarisering och de mediala bråk som kommit att utgöra svensk politik på alla dess nivåer. I årets budget vill Socialdemokraterna ta tillvara på något av den anda som rådde i ett Sverige med sann och odelad krisinsikt – ett Sverige som inte bestraffade den arbetslöse till arbete och skrämde den sjuke till hälsa, som lyfte välfärden och förstärkte socialförsäkringarna, som slutade sälja ut och började bygga upp.

För Göteborg, och hela vårt samhälle, utvecklas i fel riktning. Lokalt förankrat näringsliv slås ut av villkorsdumpning och outsourcing, politisk verkstad har förbytts i kortsiktig partiegoism och vinstjakten fortsätter dränera välfärden på resurser. Bostadsmarknaden skiktar människor efter insatsmöjlighet och kontaktnät, segregationen gör oss till varandras främlingar, brottsligheten – både organiserad och löst sammansatt – spräcker människors känsla av trygghet. Bekämpningen av klimathotet riskerar att fastna i för vanliga löntagare omöjliga konsumtionskrav, istället för att handla om industriell omställning och generella reformer. Rasism, sexism, homofobi och parallella samhällsstrukturer fortsätter beröva göteborgare rätten till sin fullständiga frihet.

En långvarigt underfinansierad välfärd får för vart år av otillräckliga uppräkningar och orättvisa skattesänkningar svårare att klara sitt grundläggande uppdrag. Välfärdspersonalen, vars arbete bär den offentliga sektorn och möjliggör hela det svenska samhällssystemet, värderas inte som de borde: lönerna är för låga, villkoren för dåliga, kollegorna för få och arbetslivet långt från hållbart. Skulden för denna utveckling ligger inte enbart på de regerande borgerliga partierna, utan är jämnt fördelad; men den idag förda politiken förvärrar de problem som redan där fanns, och är oförmögen att producera de lösningar som folket kräver.

Det behövs inga fler experiment. Detaljstyrande dokument, sällan uppföljda projekt, kostsamma konkurrensutsättningar, överdriven konsultanvändning, spännande engångssatsningar och ständigt växande byråkrati utgör grundläggande hot mot välfärdssystemets folkliga förtroende och den offentliga sektorns funktion. Lösningen finns inte i förvaltningsöverskridande utvecklingssprång, dussintals indikatormål, fler marknadsförsök eller evigt höjd kommunalskatt. Det kommunen har makt att göra i kampen mot ojämlikhet, otrygghet och segregation är att rusta upp vår gemensamma välfärd.

Det är dags att sätta välfärden först. Det måste vara slutlekt med göteborgarnas gemensamma resurser. De senaste två åren har kastats bort på byråkratiskapande utredningsuppdrag, ideologiska utförsäljningar, dogmatiska nedskärningar och en blind övertro på de misslyckade marknadssystemen. För att kunna vända utvecklingen måste vi återta kontrollen över skattepengarnas fördelning, personalvolymernas utveckling och välfärdstjänsternas produktion.

I årets budget föreslår Socialdemokraterna en historisk omfördelning: från byråkrati, interna processer, vinstjakt och experimentella satsningar, till långsiktiga investeringar i välfärden och välfärdspersonalen. Vi väljer omfördelning före skattehöjning eller skattesänkning, och vi väljer långsiktiga ramförstärkningar över enskilda satsningar och centralstyrd måluppfyllelse. Med den socialdemokratiska budgeten blir det mindre pengar till vissa ändamål, varav många kan vara behjärtansvärda, men betydligt mer pengar till välfärden och betydligt fler anställda välfärdsarbetare. Man kan inte göra allt för alla hela tiden. Det bästa får inte bli det godas fiende. Viss verksamhet måste stå tillbaka för det kommunala välfärdsåtagandet, för jämlikheten och kampen mot segregation.

Målet med den socialdemokratiska budgeten är att börja täppa till hålen i välfärdssystemet, återta gemensam kontroll över våra gemensamma resurser och se till att kommunen utför sitt allra viktigaste jobb: att göra göteborgarnas vardag lite bättre, medborgarnas livsvillkor mer jämlika och staden mer integrerad. För det behövs inte fler dyra experiment, ideologiska marknadssystem och byråkratiskapande administration – det krävs bara att Göteborgs folkvalda bestämmer sig för att sätta välfärden först.

Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse

Läs hela budgeten här!

facebook Twitter Email