Valberedningens förslag till val vid distriktsårskongressen 2019

Ordförande, 2 år           Mattias Jonsson, nyval

Övriga ledamöter i DS     Fyllnadsval, 1 år
Hans Aronsson, nyval
Amalia Rud Pedersen, omval
Marcus Gustavsson, nyval

Val, 2 år
Birgitta Nesterud, nyval
Ali Moeni, nyval
Hanna Andersson, nyval
Johan Büser, omval
Claudia Pedrini, omval
My Alnebratt, nyval

Facklig ledare: Kristofer Bergman, nyval

3 revisorer, 1 år
Torbjörn Rigemar
Britt-Marie Törngren, omval
Joakim Hagberg, omval

3 revisorsersättare, 1 år
Sara Teclezion, omval
Kamil Sha Mohanned
Sofi Bringsoniou

6 ombud till Västsvenska representantskapet, 1 år
Per Tenggren, omval
Ann-Christine Andersson, omval
Cecilia Dahlman Eek, nyval
Andreas Hector, omval
Shilan Majid, omval
Jan Ripa, nyval

3 ersättare till Västsvenska representantskapet, 1 år
Malin Sjunnebon, nyval
Conny Järvhäll, nyval
Eva Nihlblad, omval

Valkommittén 8 ledamöter, 4 år
Kerstin Billmark, omval
Alfred Johansson, omval
Annelie Schagerström, omval
Henrik Nilsson, omval
Jack Rolka, omval
Lena Malm, nyval
Anna Skarsjö, nyval
Diako Sheik, nyval

facebook Twitter Email