Vår budget för Göteborg 2020: Vi sätter välfärden före dyra privatiseringar och byråkrati

”Vi lägger nu en budget för mer personal i välfärden framför dyra privatiseringar och byråkrati – så sätter vi välfärden först.” – Jonas Attenius, oppositionsråd (S).

Välfärden först – före dyra privatiseringar och byråkrati, det är huvudinriktningen på den budget för Göteborg stad 2020 som vi presenterar idag. Göteborg har liksom många andra kommuner ett tufft ekonomiskt läge. Därför är vi tydliga – vi prioriterar en trygg välfärd där de som utbildar våra barn och vårdar våra äldre får fler kollegor.

All beprövad erfarenhet visar att marknadsexperimentet i svensk välfärd har misslyckats. Snarare än effektiviseringar har det fört med sig dyr byråkrati och vinstjakt. Vi sätter nu stopp för dyra privatiseringar i exempelvis hemtjänsten och på äldreboenden. Vi vill påbörja arbetet med att låta den folkvalda politiken ta tillbaka kontrollen över vår gemensamma välfärd.

Välfärden lider av akut personalbrist. Samtidigt sväller byråkratin närmast okontrollerat. I vårt budgetförslag för 2020 påbörjas en omfördelning från byråkratin till välfärden. Totalt handlar det om en byråkratibesparing på 310 miljoner kronor som istället läggs på vår gemensamma välfärd.

För att fler ska vilja arbeta i välfärden måste lönerna och arbetsmiljön bli bättre. Vi satsar 50 miljoner kronor på ett lönelyft för välfärdsarbetare med särskilt fokus på de sämst betalda yrkesgrupperna och 63 miljoner kronor på ett arbetsmiljölyft innehållande bland annat kortare arbetstid för nattarbetare och betalda arbetskläder för alla yrkesgrupper med sådant behov. Därtill satsar vi 75 miljoner kronor på mer personal i skola och förskola. Så rustar vi vår gemensamma välfärd stark.

Göteborg har dock fler utmaningar än dem i välfärden. Allt fler känner sig otrygga i vår stad. 1 av 6 undviker att gå ut ensamma på kvällen i sitt närområde. Vi vill genomföra flera åtgärder. Exempelvis ska fler utsatta platser ha kameraövervakning, lokala trygghetsvärdar ska anställas och en satsning göras på unga mäns sysselsättning.

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till välfärden där vi samtidigt för en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Vi sätter välfärden först.

Socialdemokraternas budgetförslag 2020

facebook Twitter Email