Uttalande angående krisen i Chile

Chile är ett av världens mest ojämlika länder. Låga löner, stigande levnadsomkostnader och växande ojämlikhet har lett till ett utbrett folkligt missnöje. Sedan en tid tillbaka förekommer sammandrabbningar mellan militär och demonstranter med dödlig utgång i ett antal fall. Socialdemokraterna i Göteborg fördömer all användning av våld och uppmanar den svenska regeringen att arbeta för att samtal förs mellan den chilenska regeringen och demonstranterna.

Distriktsstyrelsen
Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email