Utbildning, jobb och framtidstro

Riksdagsledamot Johan Büser (S) skriver i denna veckas ETC Göteborg om regeringens satsningar på vuxenutbildning. Johan Büser lyfter framförallt hur investeringarna i komvux inte bara förenklar arbetsgivares rekryteringsmöjligheter, men också fungerar som en andra chans för de många svenskar som står långt från arbetsmarknaden.

Riksdagsledamot Johan Büser (S)400 000 svenskar saknar i dag ett jobb att gå till. Det är många människor som saknar egen försörjning och den frihet som en månadslön på kontot i slutet av varje månad ger.

Många är ungdomar. En del bor på landsbygden. Några har bakgrund från andra länder än Sverige. Det är ett stort slöseri med människors kraft och vilja att arbeta. Samtidigt finns det över 80 000 lediga jobb på svensk arbetsmarknad, företag som väntar på chansen att få anställa rätt person till rätt tjänst. Detta är ett sedan länge känt problem, ett matchningsproblem, som den förra borgerliga regeringen misslyckades med att göra något åt. Vi socialdemokrater tänker göra något åt detta. För att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet krävs en aktiv politik. Mycket av vår budget har redan presenterats. Investeringarna i bostäder och jobb är utmärkta och satsningen på gymnasieskolans yrkesprogram är mycket viktig.

Men för att vi ska kunna möta matchningsproblemen, säkra kompetensförsörjningen och samtidigt få människor att känna sig trygga på en föränderlig arbetsmarknad, räcker inte det. Vi måste inse att vissa har halkat efter redan i grund- och gymnasieskolan, och därför står utan den utbildning som arbetsgivarna kräver. Vi måste vara redo att ge både unga och äldre en andra chans att ta igen vad de har missat och komma ikapp. Av dessa skäl har regeringen presenterat stora investeringar i vuxnas möjligheter till utbildning. 19 200 nya platser i komvux och yrkesvux, en 20-procentig ökning av platserna på yrkeshögskolan och cirka 7 000 nya platser i folkhögskolorna gör skillnad och gör att fler kan få den kompetens som de behöver för att få in en fot på arbetsmarknaden. De som har brist på arbetskraft, kommer därmed få lättare att rekrytera personal.

I sitt sommartal talade statsminister Stefan Löfven om hur ett jobb att gå till ger människan, förutom den där månadslönen på kontot, gemenskap, värdighet och framtidstro. Det är detta som måste vara målet för våra satsningar. Människor måste få rätten till en andra chans. Att ha rätten att byta bana mitt i livet, rätten att ta igen något som inte hanns med tidigare, representerar trygghet och välfärd när de är som allra bäst.

Genom att investera i utbildning och i människors kunskap tar vi oss an såväl frågan om den höga arbetslösheten som arbetsgivares svårigheter att rekrytera personal. Det är en politik som stärker människors ställning, såväl i det privata som på arbetsmarknaden. Det stärker dessutom vårt lands ekonomi.

Politiken kan inte vara passiv när det är hög tid att hitta lösningar på de viktiga framtidsutmaningarna. Vår politik gör skillnad.

Johan Büser (S)
riksdagsledamot från Göteborg

facebook Twitter Email