Utan hamnen stannar Sverige!

Under veckan besökte riksdagsledamöterna Anna Johansson och Johan Büser Göteborgs Hamn för att uppmärksamma dess 400 års-jubileum. Hamnen har, med regeringens satsningar på sjöfarten, lyckats mildra effekterna av Coronakrisen för den egna verksamheten. Genom dialog med näringslivet och proaktivt arbete för att minska smittspridning har hamnen klarat sig bra trots rådande situation.

Framtiden för sjöfarten diskuterades. Hamnen ska framöver utvecklas med farledsfördjupning och ny terminal. En farledsfördjupning är nödvändig för att kunna ta emot de allra största fartygen fullt lastade – något som vore en tydlig fördel för svensk handel. Läs mer om detta i oppositionsrådet Jonas Attenius text från 23 juni.

Säkerhetsaspekten lyftes också under besöket. Göteborgs hamn spelar en stor roll för varutillförseln till Sverige. Det är av största betydelse att hamnen betraktas som särskild viktig infrastruktur och skyddas mot hot, angrepp, blockad och utländska strategiska uppköp från främmande makt. Detta är aktuellt såväl nu under rådande kris som i framtiden. Mer av det kan ni läsa i denna debattartikel som Anna och Johan skrivit med sina kollegor på den göteborska socialdemokratiska riksdagsbänken.

Göteborgs hamn har under 400 år varit mycket viktig för Göteborg och Sverige, den är det idag och kommer vara det i framtiden. Utan Göteborgs hamn stannar Sverige!

facebook Twitter Email