Unga är nyckeln till framtiden

Göteborgs framtid hänger på att unga kan få jobb, studera, flytta hemifrån och bygga sina egna liv. Därför riktar vi vårt viktigaste vallöfte till unga, skriver Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Göteborg växer. Jobben blir fler. Allt fler väljer att flytta hit för att studera, jobba och leva. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande för hög, särskilt bland unga. För att möjliggöra en fortsatt stark utveckling med fler jobb vill vi fortsätta öka bostadsbyggandet. Vårt mål är att fram till 2021 bygga minst 32 000 nya bostäder i Göteborg. Men vi vill också se ett ökat byggande av hyresrätter och de typer av boenden som unga efterfrågar. Därför vill vi att 7 000 av bostäderna ska vara lägenheter för unga och studenter.

Jobbtillväxten ska fortsätta

Vi vill att Göteborg fortsätter växa som innovationsstad, en stad där vi välkomnar att företag satsar och tänker nytt. Den kraftiga jobbtillväxt som Göteborg med kringliggande region haft de senaste åren, som varit större än i både Stockholms- och Malmöregionen, ska fortsätta. Att varuexporten härifrån ökade under 2013 samtidigt som den sjönk med sju procent i landet som helhet är ett styrkebesked. För att Göteborg ska ligga i framkant vill vi fortsätta utveckla den starka samverkan som finns mellan näringsliv, stad och akademi.

Göteborgs framtid hänger på att unga kan få jobb, studera, flytta hemifrån och bygga sina egna liv. Därför riktar vi vårt viktigaste vallöfte till unga: i Göteborg ska unga erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar om de går utan arbete. Med över 32 000 unga i Sverige i dag som varit arbetslösa längre än sex månader, råder massarbetslöshet. Det är vår största utmaning. Utmaningen vi inte får misslyckas med att lösa.

Till skillnad från Moderaterna tror vi inte att sänkta skatter i ett trollslag ska ge unga jobb. Vi ser att lösningen på problemet måste utformas olika för olika människor. I dag finns 1 000 unga göteborgare som är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Till dem erbjuder vi ett utbildningskontrakt som innebär en anställning på halvtid inom stadens verksamheter plus en plats inom vuxenutbildningen på halvtid för komplettering till fullständigt gymnasiebetyg. Vi vet att ni vill anta utmaningen. Vi är beredda att ge er chansen.

Dessa satsningar kompletterar de insatser som blir möjliga med en regering ledd av Stefan Löfven. Genomförandet av 90-dagarsgarantin innebär investeringar om sex miljarder kronor och kommer i Göteborg innebära exempelvis 1 000 traineejobb i omsorgen och 350 på fritids. Vi ska skapa fler broar mellan skolan och näringslivet för unga. Angeredsutmaningen som jag var med och invigde i onsdags är en förebild.

Tidigare insatser

Regeringen har under sina åtta år valt att lägga 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolsatsningar. Samtidigt har vi med oro följt hur kunskapsresultaten i skolan fallit snabbare än i något annat land i OECD. Vi vill genomföra de satsningar på mindre klasser, tidigare insatser samt skickligare och bättre lärare som så väl behövs. Vi vill skapa arbetsro i skolan och stoppa det slöseri med skolpengar som göteborgarna påtvingas i dag. Bara under 2013 kostade den fria etableringsrätten för fristående gymnasieskolor göteborgarna 28 miljoner kronor. Därför vill vi införa en modell där samverkansavtal mellan skolföretaget och berörd kommun ska finnas för att Skolinspektionen ska ge tillstånd för etablering.

Fler anställda i omsorgen

Göteborgs äldre ska kunna lita på att de får det stöd de behöver. I stället för de sparbeting på en halv miljard i välfärden och de privatiseringar av äldreomsorgen som de borgerliga partierna vill genomföra, tänker vi satsa ytterligare 150 miljoner kronor för att öka bemanningen på äldreboenden och inom hemtjänsten. Vi vill också öppna ett seniorhotell som äldre ska kunna checka in på utan biståndsbeslut och fortsätta erbjuda fria resor för 65+ vissa tider i kollektivtrafiken. En regering ledd av Stefan Löfven kommer att ta bort pensionärsskatten helt för pensioner upp till 12 000 kronor i månaden. För personalen inom omsorgen och stadens andra verksamheter ska heltid vara norm.

Vi tänker fortsätta satsa för att våra unga ska få en bättre skola, jobb att gå till och någonstans att bo. För vi vet att våra unga göteborgare är nyckeln till stadens framtid. Så bygger vi ett bättre Göteborg. För alla.

Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg

 

Ursprungligen publicerad på GP debatt 7/9 – 2014

facebook Twitter Email