Tydliga vägval i svensk politik

Vart är Sverige på väg? Efter att samtliga borgerliga partier i riksdagen har presenterat sina skuggbudgetar kan de sammanfattas enklast med tre ord: idélöst, splittrat och ansvarslöst. Istället för att utveckla den svenska modellen med investeringar i välfärden, håller de borgerliga partierna fast vid sänkta skatter med lånade pengar och i praktiken en avveckling av den svenska modellen skriver riksdagslemöterna Mattias, Gunilla, Johan och Shadiye.

Sverige har en regering som står för samhällsbygge. Vi socialdemokrater vill modernisera och utveckla den svenska modellen, rusta upp den gemensamma välfärden och bygga Sverige starkt.

Medan regeringen gör det som krävs i migrationspolitiken, är de borgerliga partierna djupt splittrade. Centerpartiet ? med sina krav på öppna gränser och fri invandring ? räknar inte ens inte konsekvenserna av sin egen politik i sin budget. Och Moderaterna presenterar efter ett och ett halvt år i opposition en budget där ett sjätte jobbskatteavdrag utgör två tredjedelar av satsningarna. Den moderata förnyelseprocessen, efter ett åttaårigt regeringsinnehav med fem jobbskatteavdrag, har alltså lett fram till att de vill införa ett sjätte.

Den enda kvarstående gemensamma nämnaren för de borgerliga partierna är att de vill sänka skatten. På olika sätt, med lånade pengar och i kombination med ett högt tonläge om ekonomiskt ansvarstagande. Den förra moderatledda alliansens skattesänkningar på 140 miljarder kronor vill de borgerliga partierna bygga ut med ytterligare 64 miljarder kronor.

Samtidigt vägrar de erkänna att så enorma skattesänkningar också kommer att märkas i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. Varför ska elever, lärare, barnskötare och undersköterskor betala priset för när de borgerliga vill dela ut skattesänkningar till höger och vänster?

Vi tycker dock det är välkommet att alternativen är tydliga. Ett borgerligt alternativ där man prioriterar skattesänkningar och nedskärningar mot en socialdemokratiskt ledd regering som väljer ett samhällsbygge för alla, en ansvarsfull ekonomisk politik och tydliga resultat.

Mattias Jonsson
Gunilla Carlsson
Johan Büser
Shadiye Heydari
Riksdagsledamöter för Göteborg

 

.

 

facebook Twitter Email