Tunga uppdrag till göteborgare

Idag har den socialdemokratiska riksdagsgruppen utsett ledamöter till riksdagens utskott.

Anna Johansson blir ordförande för arbetsmarknadsutskottet.
”Jag känner mig både hedrad och mycket peppad inför arbetet. Målet är att alla som kan arbeta ska arbeta. Viktigt är också att möjligheten till omställning under arbetslivet utvecklas ytterligare, inte minst för att se till att alla nya svenskar får möjlighet till ett arbete. Här hoppas jag kunna bidra till att göra skillnad”.

Mattias Jonsson blir ledamot i näringsutskottet och ersättare i försvarsutskottet
”Näringspolitiken är viktig ur ett västsvenskt perspektiv. Utskottet hanterar allt ifrån industri- och handelspolitik till besöksnäring och energipolitik men också statliga bolag och immaterialrätt. Här finns många möjligheter för att skapa ett tryggare Sverige. Försvarsfrågorna är också viktiga för oss i Västsverige och jag ser fram emot att engagera mig i dessa.”

Gunilla Carlsson blir ledamot av finansutskottet och ersättare i trafikutskottet.
”Det känns spännande och viktigt att nu få uppdraget som ledamot i finansutskottet. Jag vill se till att vi även fortsättningsvis har ordning i statsfinanserna så att vi kan investera i en bra välfärd såsom skolan, sjukvården och omsorgen för våra äldre.”

Johan Büser blir ledamot av trafikutskottet.
”Infrastrukturfrågorna är viktiga – inte minst för Västsverige och för göteborgarna. Göteborgs hamn, Volvo, Västlänken, Landvetter, åttamiljonersstaden, höghastighetståg och västra stambanan – alla är det frågor som engagerar och är viktiga för ett tryggare Sverige. Dessutom bär jag med mig klimatfrågorna som jag fram tills nu jobbat med och det viktiga målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.”

 

Formellt beslut fattas av riksdagen 2 oktober.

facebook Twitter Email