Trygghet i en ny tid ställer krav på totalförsvaret

Vi socialdemokrater är tydliga i vår säkerhetspolitik. Vi tar vårt ansvar i närområdet och världen, den militära alliansfriheten ligger fast. Lär Rikards tankar här.

I en allt mer orolig omvärld blir vårt eget försvar nyckeln till den alliansfrihet som för Sverige varit så framgångsrik. Sedan 2015 har försvaret återigen hamnat högt upp på dagordningen efter en lång tid av nedskärningar. Rysslands aggressioner och presidentvalet i USA har ytterligare skärpt kraven på ett starkt svenskt försvar.

Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, vilket klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati är en förutsättning för den svenska militära alliansfriheten. Något som är helt nödvändigt i en orolig tid som denna. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot både traditionella och nya säkerhetshot. Ett starkt svenskt försvar bidrar dessutom inte enbart till att försvarströskeln höjs, det innebär också att Sverige sänder en tydlig signal till omvärlden om att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar!

För mig är det självklart att försvaret ska vara folkligt förankrat och att de frivilliga försvarsorganisationerna är väldigt viktiga delar av det svenska folkförsvaret. Inte minst har det civila försvaret en viktig roll att fylla när det kommer till att verka som en samhällsresurs vid större kriser. Därför bör de finnas representerade runt om i hela Sverige! Vi har under senaste tiden bevittnat hur såväl cyberattacker och terrorattacker slår hårt mot länder runt om i världen, sist i ordning var det Stockholm som utsattes för en fruktansvärd attack. Sverige står inte längre utanför den grupp med europeiska länder som utsätts för våldsoperationer, vi lever i en ny och orolig tid och ingår numera i den gruppen. Därför är det civila försvaret minst lika viktigt som det militära, vetskapen om att vi på alla samhällsplan är rustade att hantera såväl militära attacker som civila kriser skapar trygghet i en ny tid.

    – Rikard Andersson
facebook Twitter Email