Trygghet före privatiseringar

Låt trygghet gå före privatiseringar

DEBATT: De borgerliga partierna vill tillsammans med Sverigedemokraterna snabbprivatisera hemtjänsten ? utan att se över konsekvenserna. Det är oansvarigt mot alla 10 000 göteborgare som har hemtjänst i dag. Vi borde i stället fokusera på att lyfta hemtjänsten, skriver de rödgrönrosa gruppledarna.
ANNONS

 

Förra året pressade de borgerliga partierna igenom att hemtjänsten ska privatiseras och låta privata aktörer få etableras fritt. Den omfattande reformen saknade både utredning och finansiering. Att införa illa underbygga system riskerar att sätta hela äldreomsorgen i gungning. I flera kommuner har privatiseringarna av hemtjänsten lett till otrygghet och oreda för de äldre, försämrade arbetsvillkor och svårigheter att kontrollera hemtjänstföretagen.

Farhågor borde utredas

Vi ser att det finns ett flertal farhågor med att privatisera hemtjänsten som borde utredas. Vad händer med de äldre som inte kan välja hemtjänstutförare? Hur lätt är det exempelvis att välja bland en uppsjö av utförare efter en stroke? Hur många anställda i hemtjänsten riskerar att bli utan arbete? Hur ska de övertaliga tas om hand då deras arbetsuppgifter inom kommunen tas över av privata företag? Hur stora kommer kostnadsökningarna att bli? Hur kan oseriösa företag motverkas?

ANNONS

I Södertälje fick de återkalla privatiseringen efter omfattande problem med skenande kostnader, uppsagda avtal och polisingripande mot misstänkt fusk. Notan på mångmiljonbelopp fick betalas av skattebetalarna. Även Stockholm har fått göra upp med borgerliga partiernas ideologiska experiment som lett till kraftigt ökade kostnader och släppt in över 200 hemtjänstföretag.

Flera kommuner som privatiserat hemtjänsten har fått problem med skenande kostnader. Att det saknas pengar till att införa systemet i Göteborg ser vi därför som en av de största farhågorna. Det är tragiskt att de äldre ska behöva riskera att få betala notan för att politiker vill införa ett system utan kontroll. Något det inte finns utrymme för i en redan pressad hemtjänst.

Tar bristerna på allvar

Att privatisera hemtjänsten innebär dessutom stor klimatpåverkan. Med flera utförare ökar körsträckorna, transporttiden och därmed utsläppen. Då det sker många transporter varje dag inom hemtjänsten medför ökningar av klimatpåverkan stora problem.

Äldreomsorgen har stora utmaningar, inte minst inom hemtjänsten. Vi rödgrönrosa tar bristerna på största allvar och har därför påbörjat ett gediget förändringsarbete. Nu genomför vi det nya arbetssättet Attraktiv Hemtjänst som både handlar om ny organisation och mer resurser. Det handlar om att äldre ska få bestämma över sin vardag i större utsträckning. I stället för att exempelvis Gunvor ska få en städinsats varje tisdag, kan hon välja själv från gång till gång vad hon vill göra. Det är upp till henne om hon vill ha hjälp med städning, gå en promenad eller vika tvätt.

Genom Attraktiv Hemtjänst möjliggör vi valfrihet på riktigt. Att privatisera hemtjänsten innebär endast att omsorgstagarna kan välja företag, inte vilken person som kommer hem till dem eller vad de behöver hjälp med.

Attraktiv Hemtjänst handlar också om att skapa attraktiva arbetsplatser för de omkring 3 000 medarbetare som arbetar inom hemtjänsten. För att personalen ska kunna ge en god omsorg till våra äldre måste vi ge personalen rätt förutsättningar. De måste vara tillräckligt många, ha gott om tid mellan varje omsorgstagare och ges mer inflytande över arbetet. Att arbeta i hemtjänsten kan vara ett både stressigt och tungt arbete, vi måste ge hemtjänsten arbetsro för att kunna bli attraktiv.

Vi rödgrönrosa blundar inte för problemen, vi vill se en förändring inom hemtjänsten så snart som möjligt. Att vi menar allvar märks i hur vi prioriterar i vår budget för 2017 där en av de största satsningarna går till just hemtjänsten. Vi tror nämligen att vi måste satsa för att komma till rätta med bristerna. Att pressa igenom ett system som innebär mer detaljstyrning, kontroll och byråkrati är inte vad hemtjänsten behöver. Om de borgerliga partierna vågade ta av sig de ideologiska skygglapparna skulle de också inse det.

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Ann-Sofie Hermansson (S)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

De borgerliga partierna vill tillsammans med Sverigedemokraterna snabbprivatisera hemtjänsten ? utan att se över konsekvenserna. Det är oansvarigt mot alla 10 000 göteborgare som har hemtjänst i dag. Vi borde i stället fokusera på att lyfta hemtjänsten, skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson tillsammans med de rödgrönrosa gruppledarna. 

Förra året pressade de borgerliga partierna igenom att hemtjänsten ska privatiseras och låta privata aktörer få etableras fritt. Den omfattande reformen saknade både utredning och finansiering. Att införa illa underbygga system riskerar att sätta hela äldreomsorgen i gungning. I flera kommuner har privatiseringarna av hemtjänsten lett till otrygghet och oreda för de äldre, försämrade arbetsvillkor och svårigheter att kontrollera hemtjänstföretagen.

Farhågor borde utredas

Vi ser att det finns ett flertal farhågor med att privatisera hemtjänsten som borde utredas. Vad händer med de äldre som inte kan välja hemtjänstutförare? Hur lätt är det exempelvis att välja bland en uppsjö av utförare efter en stroke? Hur många anställda i hemtjänsten riskerar att bli utan arbete? Hur ska de övertaliga tas om hand då deras arbetsuppgifter inom kommunen tas över av privata företag? Hur stora kommer kostnadsökningarna att bli? Hur kan oseriösa företag motverkas?

I Södertälje fick de återkalla privatiseringen efter omfattande problem med skenande kostnader, uppsagda avtal och polisingripande mot misstänkt fusk. Notan på mångmiljonbelopp fick betalas av skattebetalarna. Även Stockholm har fått göra upp med borgerliga partiernas ideologiska experiment som lett till kraftigt ökade kostnader och släppt in över 200 hemtjänstföretag.

Flera kommuner som privatiserat hemtjänsten har fått problem med skenande kostnader. Att det saknas pengar till att införa systemet i Göteborg ser vi därför som en av de största farhågorna. Det är tragiskt att de äldre ska behöva riskera att få betala notan för att politiker vill införa ett system utan kontroll. Något det inte finns utrymme för i en redan pressad hemtjänst.

Tar bristerna på allvar

Att privatisera hemtjänsten innebär dessutom stor klimatpåverkan. Med flera utförare ökar körsträckorna, transporttiden och därmed utsläppen. Då det sker många transporter varje dag inom hemtjänsten medför ökningar av klimatpåverkan stora problem.

Äldreomsorgen har stora utmaningar, inte minst inom hemtjänsten. Vi rödgrönrosa tar bristerna på största allvar och har därför påbörjat ett gediget förändringsarbete. Nu genomför vi det nya arbetssättet Attraktiv Hemtjänst som både handlar om ny organisation och mer resurser. Det handlar om att äldre ska få bestämma över sin vardag i större utsträckning. I stället för att exempelvis Gunvor ska få en städinsats varje tisdag, kan hon välja själv från gång till gång vad hon vill göra. Det är upp till henne om hon vill ha hjälp med städning, gå en promenad eller vika tvätt.

Genom Attraktiv Hemtjänst möjliggör vi valfrihet på riktigt. Att privatisera hemtjänsten innebär endast att omsorgstagarna kan välja företag, inte vilken person som kommer hem till dem eller vad de behöver hjälp med.

Attraktiv Hemtjänst handlar också om att skapa attraktiva arbetsplatser för de omkring 3 000 medarbetare som arbetar inom hemtjänsten. För att personalen ska kunna ge en god omsorg till våra äldre måste vi ge personalen rätt förutsättningar. De måste vara tillräckligt många, ha gott om tid mellan varje omsorgstagare och ges mer inflytande över arbetet. Att arbeta i hemtjänsten kan vara ett både stressigt och tungt arbete, vi måste ge hemtjänsten arbetsro för att kunna bli attraktiv.

Vi rödgrönrosa blundar inte för problemen, vi vill se en förändring inom hemtjänsten så snart som möjligt. Att vi menar allvar märks i hur vi prioriterar i vår budget för 2017 där en av de största satsningarna går till just hemtjänsten. Vi tror nämligen att vi måste satsa för att komma till rätta med bristerna. Att pressa igenom ett system som innebär mer detaljstyrning, kontroll och byråkrati är inte vad hemtjänsten behöver. Om de borgerliga partierna vågade ta av sig de ideologiska skygglapparna skulle de också inse det.

 

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

Från GP Debatt 2015-05-30 

facebook Twitter Email