Trygga äldre i Göteborg- eller fortsatta skattesänkningar?

 

Vi socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om inflytande i samhället eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Det skriver Marina Johansson, kommunalråd.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och att värna välfärden. Men moderaternas politik att sänka skatten och privatisera har inte fungerat. Skattesänkningar har fått gå före en bra välfärd.

Det finns brister inom äldreomsorgen i Göteborg. Det tar jag på stort allvar. Därför genomför vi ett genomgripande förändringsarbete för att ge personalen möjligheter att formulera sin agenda och för att förbättra kvaliteten i tjänsterna. Detta inleds vid årsskiftet och kommer att pågå i flera år. Vi kommer att fortsätta satsa på äldreomsorgen. För varje år får äldreomsorgen i Göteborg mer pengar än året innan. Sammanlagt handlar det om cirka 4 000 miljoner kronor om året i Göteborgs stad. Utöver index har anslagen i år ökat med mer än 200 miljoner kronor.

Vi har också fortsatt satsa på rättvisare löner. I Göteborg har vi sedan år 2000 skjutit till mer pengar än vad avtalen gett för att få upp lönerna i kvinnodominerade yrken. Sammantaget är det cirka 700 miljoner kronor som utfaller varje år.
Vi är inte framme än. Och det finns ännu brister inom äldreomsorgen. Men vi gör vad vi kan för att skjuta till de resurser som behövs. Även nästa år kommer äldreomsorgen att få mer pengar med socialdemokratisk budget. Men i år är det valår. Våra politiska motståndares talesperson i äldreomsorgsfrågor, Maria Rydén (M), var tydlig i Götebogs-Posten 11 juli när hon sa: ?Nej, varför mer resurser??

Jag vill se ett bättre Göteborg. För alla. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar. Om detta skriver jag i GP i dag den 1 juli.

Marina Johansson (S)
Kommunalråd Göteborg

 

 

 

facebook Twitter Email