Trojkan har gjort misstag som inte får upprepas

 

I EU-parlamentet pågår en granskning av hur trojkan ? EU-kommissionen, ECB och IMF ? agerat gentemot nödlånsländerna Grekland, Irland och Portugal och Cypern. En bred majoritet av ledamöterna riktar tuff kritik mot en rad missgrepp. Dock inte Brysselmoderaten Gunnar Hökmark. Han hyllar reservationslöst vad trojkan gjort. Attityden är beklaglig. Hökmark borde i stället delta ordentligt i det viktiga granskningsarbete som nu genomförs, skriver Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson (S).

Särskilt anmärkningsvärt är det att Hökmark viftar bort den massarbetslöshet och de allvarliga sociala problem som nu präglar dessa länder. Det är han i princip ensam om. Från höger till vänster bekymrar sig ledamöter för att nödlånsprogrammen fått så negativa effekter i dessa avseenden.

Vi har genom krisåren drivit en konsekvent linje. För det första har vi argumenterat för att ECB behöver ta ett tydligt ansvar för euron. Att ECB hösten 2012 valde att göra det ? genom ECB-chefens löfte om stödköp av statspapper i krislägen ? är huvudanledningen till att 2-3 av nödlånsländerna nu helt eller delvis kan sköta sin upplåning på egen hand.

För det andra har vi sett nödlånen som nödvändiga i de fyra fall som varit aktuella. Att Hökmark påstår något annat är gravt felaktigt. Vi har dock varit glasklara med att nödlån inte ska ges annat än i krislägen. Det är ytterst viktigt att handskas ansvarsfullt med skattebetalarnas pengar.

Solklart facit

För det tredje har vi betonat att nödlånsprogrammen måste vara balanserade. Ensidiga åtstramningar gör bara krishanteringen svårare och mer utdragen. I stället krävs en policy-mix där välplanerade besparingar kombineras med aktiv arbetsmarknadspolitik samt investeringar i exempelvis utbildning, forskning och infrastruktur. Facit är solklart. IMF visade 2012 att de enögda åtstramningarna slagit fel och försvårat krisbekämpningen. Därefter har trojkan börjat retirera från dessa åtstramningar. Den förflyttningen åt vårt håll är den andra huvudorsaken till att läget för nödlånsländerna förbättrats. Förflyttningen måste nu fullföljas. Åtstramningarna har lett till massiv jobbförstörelse och omfattande social utslagning. För att lösa problemen måste den balanserade policy-mixen genomföras fullt ut.

För det fjärde har vi protesterat mot bristen på demokrati i trojkans arbete. Processerna måste vara öppnare och ges en bättre demokratisk förankring.

För det femte har vi protesterat mot de kränkningar av grundläggande rättigheter som ägt rum. Trojkan har på ett helt oacceptabelt sätt tvingat nödlånsländerna att trasa sönder kollektivavtal och sätta parterna ur spel.

Vi ser att det även framöver kan uppstå situationer i euroområdet där nödlån blir nödvändiga. Tillsammans med en stor majoritet i parlamentet anser vi att mekanismerna för detta måste förbättras. De måste bli mer demokratiska, bygga på full respekt för grundläggande rättigheter samt knytas till balanserade policyupplägg som inte skapar massarbetslöshet och svåra sociala problem. Hökmark verkar inte vilja delta i förbättringsarbetet. Det är beklagligt.

Marita Ulvskog (S)

Olle Ludvigsson (S)

EU-parlamentariker

 

Tidigare publicerad på gp.se 30/1

 

 

facebook Twitter Email