Tord Karlsson & Jonas Attenius nya kommunalråd

Tord Karlsson & Jonas Attenius presenterades idag som nya kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Jonas
Attenius blir kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad, vuxenutbildning och upphandling medan Tord Karlsson får ansvar
för personalfrågor, intraservice och SDN-samordning. Nedan kan du läsa gruppledare Ann-Sofie Hermanssons motivering till varför: 

”Idag har jag den stora glädjen att få presentera hur vi bygger det nya laget i kommunstyrelsen. Eftersom det är två män som nu lämnar kommunstyrelsen så blir det också två herrar som ersätter dem.”

Det handlar om jobben och välfärden

Göteborg är verkligen en fantastisk stad att leva i och inte nog med det så går staden på många sätt som tåget. Vi har starkast jobbtillväxt i Sverige för fjärde kvartalet i rad men det som oroar mig är det faktum att de som hamnat utanför arbetsmarknaden fortfarande har svårt att ta sig tillbaka. För att knäcka arbetslösheten så är det just den gruppen vi måste hitta fler vägar för.

Under den senaste tiden har vi också tagit emot många nya göteborgare, dessa nya göteborgare ska alla ges möjlighet att komma in i samhället och få ett jobb. Vi har storsatsat på vuxenutbildningen för att stärka matchningen på arbetsmarknaden, det vill jag se mer av.  

För att axla det ansvaret har jag idag glädjen att presentera Jonas Attenius som nytt kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad, vuxenutbildning och upphandling.

Jonas var för mig ett självklart val både då han har en politisk och gedigen facklig bakgrund men även för att han de senaste året arbetat som stadssekreterare med ansvar för dessa frågor i kommunstyrelsen. Framförallt var Jonas ett självklart val för att han är en av de mest ambitiösa, målmedvetna och hängivna personer jag haft glädjen att lära känna.

Det är oerhört viktigt med ordning och reda i den offentliga upphandlingen för att skapa största möjliga samhällsnytta för medborgarna.  Det kräver god kunskap om och förståelse för den svenska modellen och företagens villkor.  Jonas bakgrund inom byggbranschen och fackliga bakgrund genom bland annat ansvar för ordning och redaprojekt hos ett av de största byggföretagen är värdefull kompetens för att på ett bra sätt också ta sig an upphandlingsfrågan.

Jag vet att många av er i olika intervjuer gång på gång hört mig lyfta att vi, vid sidan av alla dessa infrastrukturprojekt vi är mitt uppe i, måste växla upp i arbetet med välfärdsfrågorna. Jag tror att en av de viktiga nycklarna till att höja kvalitén i välfärden handlar att satsa på personalens villkor. I Göteborg ligger de flesta välfärdstjänsterna ute på Stadsdelarna och som ansvarigt kommunalråd för personalfrågor och SDN-samordning har jag idag den stora glädjen att presentera Tord Karlsson.

Tord var också ett självklart val för att han kan vara en av våra mest erfarna politiker på det här området, med bland annat med 15 års erfarenhet av att vara ordförande i en stadsdelsnämnd. Tord är beslutsam, driftig och kompetent och jag måste säga att det känns tryggt att lämna över en av mina hjärtefrågor till just honom.

Utöver SDN-samordningen och personalfrågorna kommer Tord också att ansvara för nämnden för Intraservice och konsumentfrågorna. Tord har en bred politisk bakgrund genom att ha suttit i allt från byggnadsnämnd till att vara ordförande i kulturnämnd, han har studerat på förvaltningshögskolan och arbetat 6 år som stadssekreterare i Göteborgs kommunstyrelse. Jag är övertygad om att Tord, med alla dessa erfarenheter, kommer att bidra till arbetet i kommunstyrelsen på ett mycket positivt sätt.

En annan viktig faktor som varit starkt vägledande kring valet av båda dessa är deras förmåga att kommunicera. Jag har varit tydlig med att ska vara lättare att följa det vi gör och våra beslut ska ha folklig förankring. Förmågan att lyssna och viljan att möta människor finns hos dem båda. Det kommer att behövas.”

    
   Jonas Attenius (S)                                                    Tord Karlsson (S) 

facebook Twitter Email