Tio tillfällen under 2019 då Socialdemokraterna lyckats sätta välfärden först

Såhär under årets sista dagar är det dags att summera det politiska året 2019. Sedan valet 2018 styrs såväl Göteborgs stad som Västra Götalandsregionen av svaga högerstyren som tänker sälja ut våra gemensamma tillgångar, genomföra dyra privatiseringar och försämra för välfärdsarbetarna. Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först. En vård, skola och omsorg som du kan lita på, vem du än är och var du än bor är vår högsta prioritet. Här kommer en lista på tio gånger som Socialdemokraterna lyckas sätta välfärden först i praktisk politik trots sin oppositionsroll i såväl Göteborg stad som Västra Götalandsregionen.

1. Högerstyret tvingas backa på flera viktiga punkter i budgeten för Göteborg stad 2020.
Vi socialdemokrater hade förväntat oss att det svaga högerstyret som med sina 29% långtifrån samlar någon egen majoritet skulle försöka förankra sin politik i kommunfullmäktige. Därför blev vi förvånade när högerstyret presenterade ett budgetförslag för Göteborg 2020 som närmast kan beskrivas som ett nyliberalt systemskifte med stora nedskärningar på skola och välfärd, långtgående privatiseringsexperiment, utförsäljningar av tusentals hyresrätter och försämrad anställningstrygghet för anställda i Göteborg stad.

Socialdemokraterna kan aldrig stå passiva när välfärden hotas. Med anledning av det frångick vi praxis (som säger att varje parti bara röstar på sin egen budget och lägger ned sina röster om den fallit) genom att hota att försöka fälla högerbudgeten genom att rösta på den budget som står emot högerbudgeten i slutomröstningen även om det inte är vår egen (såvida det inte var SD:s). Detta ledde till att högerstyret backade på många viktiga punkter. De sköt till 137 miljoner kronor till skolan, de backade på flera stora privatiseringsexperiment, de strök målet om att sälja ut tusentals hyresrätter och de backade från förslaget om att försämra anställningstryggheten för medarbetarna i Göteborg stad. Aktiv oppositionspolitik som sätter välfärden först inte bara i ord, utan i handling gör skillnad!

2. Högerstyret tvingas backa på sitt mest långtgående privatiseringsexperiment.
Så kallad ”utmaningsrätt” är ett av borgerlighetens allra mest långtgående privatiseringsexperiment. Det är ett system som ger företag möjlighet att överta kommunala verksamheter. Resultatet kan bli ett närmast fullständigt systemskifte. Göteborgs högerstyre lade förslag om införande av utmaningsrätt, men efter förhandlingar med Socialdemokraterna backade de och drog tillbaka förslaget.

3. Högerstyret tvingas backa på försämrad anställningstrygghet.
När högerstyret i budgeten för Göteborg 2020 tvingades backa på försämrad anställningstrygghet för medarbetarna i Göteborg stad så var det inte första gången. Redan tidigare under året försökte de driva igenom denna försämring men förslaget kunde stoppas då det saknade stöd i fullmäktige.

4. Högerstyrets förslag om ”mormorslotteri” faller.
Under förra mandatperioden lyckades högerpartierna öppna upp för fri etablering av privata hemtjänstföretag. Efter att ha konstaterat att få äldre är intresserade av att välja ett privat hemtjänstföretag framför kommunens hemtjänst försökte de i år åtgärda detta ”problem” genom att lägga förslag på lottning av hemtjänstutförare, ett system som av kritiker brukar kallas ”mormorslotteri”. Det innebär att de brukare som inte aktivt väljer en hemtjänstutförare istället för att få kommunal hemtjänst får en hemtjänstutförare lottad till sig. Förslaget saknade dock stöd av fullmäktige och kunde stoppas.

5. Fria broddar åt äldre räddas kvar.
Fria broddar åt äldre är ett sätt att slå två flugor i en smäll. Lidandet hos äldre minskar och sjukvårdens resurser kan läggas på annat än fall- och halkskador. Under året avskaffade dock högstyret de fria broddarna, men efter att Socialdemokraterna vunnit stöd för förslaget stod det i december klart att satsningen återinförs.

6. Ekonomisk respit för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset lider av kronisk underfinansiering vilket föranleder ökande väntetider, nedläggningar och sammanslagningar av verksamheter, överbeläggningar och vårdplatsbrist. Högerstyret har nu lagt en budget för Sahlgrenska 2020 som innebär att 400 tjänster måste bort. Det hade dock kunnat vara mycket värre. Inför 2019 lyckades Socialdemokraterna förhandla med högerstyret så att sjukhuset slapp börja betala av på sitt nästan halvmiljardstora underskott – annars hade besparingarna varit ännu större. Beslutet må ha tagits 2018 men effekterna har vi sett i år.

7. Mer resurser till göteborgarnas sjukhusvård.
I förhandlingar med högerstyret i år lyckades Socialdemokraterna förmå dem att skjuta till 80 miljoner kronor mer till göteborgarnas sjukhusvård – en summa motsvarande 160 sjuksköterskor i ett år.

8. Fritt sjuksköterskebesök för alla 65+.
I fattigare stadsdelar förekommer ofta ett underutnyttjande av vården i jämförelse med vårdbehoven som troligen har att göra med ekonomiska orsaker. För oss socialdemokrater är det självklart – ingen ska avstå vård av ekonomiska skäl. Som ett steg för att nå dit har Socialdemokraterna krävt att alla över 65 ska ha rätt till ett kostnadsfritt besök hos sjuksköterska – ett förslag man under året fick stöd för.

9. Fritt besök hos tandhygienist för 65+.
Av samma anledningar som ovan har Socialdemokraterna drivit att alla över 65 ska ha rätt till ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist – ett förslag som även det vunnit stöd under året.

10. Handlingsplan för högre grundlöner i sjukvården.
De vårdarbetare som tar hand om våra sjuka förtjänar goda löner! Därför var det väldigt glädjande när Socialdemokraternas handlingsplan för högre grundlöner i vården röstades igenom av regionfullmäktige. Tyvärr röstade högerstyret tillsammans med SD bort att pengar ska avsättas för ändamålet, men det bevisar bara att vi behöver fler socialdemokrater i beslutande församlingar för att välfärden ska kunna sättas först hela vägen från start till mål.

Vi socialdemokrater må vara i opposition både i Göteborg stad och Västra Götalandsregionen, men det hindrar oss inte från att sätta välfärden först i varje givet läge. Det ska vi fortsätta att göra 2020. Vi hoppas att du vill vara med i det arbetet. Men först firar vi nyår med nära och kära!

facebook Twitter Email