Till Socialdemokraterna i Göteborgs partimedlemmar

Mitt ”eftersommarenbrev” till dig som medlemmar var tänkt att handla om semester, förhoppningsvis sol och vila och framför allt det kommande kyrkovalet toppat med all den verksamhet partidistriktet kommer att genomföra under hösten.. De senaste tidens händelser gör att detta brev dock får ett annat fokus.

Jag har idag, den 27 juli 2017, hos statsministern begärt entledigande från mitt uppdrag som statsråd.
Det som hänt i Transportstyrelsen är helt oacceptabelt.

Som ytterst ansvarig för myndigheten har jag, direkt då jag fick information om vad som hänt, agerat. Jag hade varit beredd att fortsatt ta det politiska ansvaret genom att fullfölja det påbörjade arbetet med att förbättra säkerhetsarbetet i de myndigheter som ligger under mig, samt fortsätta det viktiga politiska arbetet med att förbättra järnvägen, ta fram en nationell plan för infrastrukturen och åstadkomma hållbara transporter såväl miljömässigt som socialt.

I det läge som uppstått med ett misstroendevotum riktat mot mig har jag dock kommit till slutsatsen att det bästa för regeringen är att jag ställer min plats till förfogande. Jag välkomnar också den kommande KU-granskningen av hanteringen av ärendet

Det är ytterst lite som är positivt i en sådan här situation. Det jag kan se nu är dock att jag kommer att få mer tid. Tid till att leda partidistriktet till valseger både i kyrkovalet och det kommande allmänna valet. Men också mer tid för familj och vänner.
Jag hoppas att vi alla nu kan hinna njuta av det sista av sommaren innan vi tar avstamp för hösten.

Anna Johannson
Partidistriktets ordförande
Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email