Tekniskt problem med medlemsenkät

Under lördagen skickade vi ut en enkät till alla medlemmar i syfte att få veta mer om hur medlemskapets värde kan öka. Tyvärr har vissa medlemmar haft problem med att öppna enkäten. Vi har nu utrett problemet tillsammans med vår IT-support och kommit fram till att det med största sannolikhet berodde på ett tillfälligt tekniskt fel under lördagen. Om du haft problem – testa öppna enkäten igen och hör av dig till [email protected] om den fortfarande inte går att öppna.

facebook Twitter Email