Sverige står inför utmaningar och möjligheter

Regeringen kommer under 2016 att prioritera investeringar och reformer för fler jobb, förbättrade skolresultat och ökat bostadsbyggande skriver riksdagsledamot Gunilla Carlsson i ETC.

Det går bra för Sverige nu. Regeringen har levererat eller påbörjat 97 av 105 vallöften. Den sjunkande arbetslösheten och det halverade budgetunderskottet gör oss väl rustade för nya utmaningarna. Åtta borgerliga år av ofinansierade skattesänkningar ledde till att vi investerade för lite, varför samhällsbygget stannade av. Men de borgerliga partierna har ännu inte lärt sig läxan. I årets budgetförslag vill de fortsätta sänka skatter med 64 miljarder kr. Centerpartiet vill till och med sänka löner för att finansiera skattesänkningar. Det kommer att skapa inte ett b-lag på arbetsmarknaden, utan ett c-lag. Vi socialdemokrater är emot lägre löner, sämre arbetsrätt och en sämre välfärd.

Vid den socialdemokratiska partikongressen 2013 formulerades framtidsutmaningen om ett bättre Sverige för alla med fler i arbete, en skola som lär för livet och en välfärd som finns när man behöver den.

 I valrörelsen 2014 gick vi socialdemokrater till val på berättelsen om att Sverige var bra land men att något efter de borgerliga åren hade gått sönder. Vi behövde därför investera mer för en bättre framtid för alla istället för sänkta skatter.

Valresultatet blev inte den framgång som jag hade hoppats på. Det gav en högermajoritet i riksdagen, men vi tog ändå ansvaret och bildade en minoritetsregering. Tyvärr sveks löftet från Fredrik Reinfeldt att det vinnande blocket skulle få styra, när de borgerliga partierna fällde s-budgeten för 2015. Efter det slöts decemberöverenskommelsen för att möjliggöra en stabil regering, men också den överenskommelsen bröts av de borgerliga partierna. Trots detta för Sverige svåra parlamentariska läge, har vi socialdemokrater tagit ansvar och påbörjat förändringsarbetet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen fick omgående hantera flyktingkrisen. Regeringen har både stöttat FNs fredsarbete i Syrien och agerat för att få EU-familjen att ta större ansvar. På sikt behövs en mer rättvis ordning inom EU. Framför allt har vi tagit ansvar genom att hantera de 163 000 personer som 2015 sökt asyl i Sverige. Störst andel inom hela EU. Regeringen har gjort det som krävs för att klara både de kortsiktiga utmaningarna i flyktingmottagandet liksom de långsiktiga samhällsutmaningarna. Nu går vi in i nästa fas.

Regeringen kommer under 2016 att prioritera investeringar och reformer för fler jobb, förbättrade skolresultat och ökat bostadsbyggande. Sverige investerar kraftigt i den nya jobbagendan med infrastruktursatsningar, en ny exportstrategi och bättre tillgång till riskkapital för små och medelstora företag. På skolområdet investerar vi i ett nytt kunskapslyft med över 50 000 nya utbildningsplatser, höjda lärarlöner, mindre klasser i lågstadiet och ökat stöd till de skolor som behöver det mest.

Under onsdagen presenterade regeringen hur bostadsbyggandet skall öka. Boverkets prognos på behov av 700 000 bostäder till 2025 är hård men inte oöverstiglig. Därför behövs samarbete för att öka byggandet och förenkla regelverken, öka byggkapaciteten och underlätta finansieringen. Människor ska inte bara ha tak över huvudet, utan alla ska ha samma möjligheter att bygga sig ett hem. Och man ska inte bara vistas i Sverige utan också kunna studera och arbeta. Alla ska kunna kräva sin rätt och kunna göra sin plikt.

Framtidsutmaningen som stakades ut 2013 om ett bättre Sverige för alla med fler jobb, en skola som lär för livet och en välfärd som finns när man behöver den levererar vi nu. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har påbörjat framtidsbygget. Det är en tid med utmaningar men också en tid med än större möjligheter.

Av Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S) för Göteborg

 

Även publicerad i ETC 16 januari 2016.

 

.

facebook Twitter Email