Sverige och svensk socialdemokrati står med det belarusiska folket i deras frihetskamp

Det belarusiska folket kämpar just nu för frihet, demokrati och rätt till självständighet. I den kampen står Sverige och vi socialdemokrater vid deras sida. Våldet mot de fredliga demonstranterna måste upphöra nu.

Efter valet i Belarus den 9 augusti, som varken var fritt eller rättvist, har omfattande protester ägt rum. Bilder och filmklipp visar hur fredliga demonstranter i Belarus har blivit gripna och i vissa fall misshandlade. Detta för att många belaruser nu går ut på gator och torg för att visa sitt missnöje mot ett riggat demokratiskt val.

Belaruserna behöver stöd snabbt innan protesterna tystas ner – kanske för gott. Därför har Sveriges regering beslutat att frysa biståndet till Belarus där resurser går till statliga aktörer i Belarus. Projekten som berörs är ett samarbete med Belarus centralbank samt ett annat för förbättrat näringslivsklimat i landet. Det totala svenska biståndet har tidigare uppgått till 120 miljoner kronor. Nu behöver dessa resurser omfördelas för att främst stödja de demokratiska krafterna i landet.

Det är av yttersta vikt att Sverige och vår regering fortsatt skickar tydliga signaler att vi inte accepterar det som nu händer i Belarus. Att Sverige kraftigt markerar att vi står på den sida som verkar för en demokratisering av Belarus. EU har underkänt valresultatet och fler aktörer i omvärlden behöver ta ställning. Om inte vi gör det kommer andra icke-demokratiska krafter göra allt i sin makt att påverka Belarus i en annan riktning. I värsta fall militärt men sannolikt genom påverkanskampanjer.

Sverige i allmänhet och svensk socialdemokrati i synnerhet har arbetat med Belarus under lång tid. Men det är nu det gäller. Det är nu det gäller för det belarusiska folket att få det som vi i Sverige tar för givet. Frihet, demokrati och rätten till självbestämmande.

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S) och ordförande i riksdagens utrikesutskott
Carina Ohlsson, riksdagsledamot (s) och vice ordförande i Europarådets svenska delegation
Johan Büser, riksdagsledamot (S) och ordförande i den svenska OSSE-delegationen

facebook Twitter Email