Sverige måste få en jämlik skola skriver Anna, Magdalena och Ibrahim

I dagarna firar vi skolavslutning. För närmare 100 000 elever i klass 9 innebär det att grundskolan är över och att gymnasiet väntar till hösten. Men en av åtta niondeklassare lämnar grundskolan utan att ha behörighet att söka ett gymnasieprogram. Det är ett politiskt misslyckande.Det skriver idag Anna Johansson, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan.

Utvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll. Den senaste PISA-mätningen visar att de svenska skolresultaten faller snabbast i OECD. Det är resultatet av åtta år med en borgerlig regering som konsekvent har prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan.

En av huvudförklaringarna till den negativa utvecklingen i skolan är den ökande skolsegregationen. Klyftorna mellan skolor och mellan elever har ökat, och föräldrarnas bakgrund har fått allt större betydelse. 

Bland de elever vars föräldrar saknar gymnasieexamen är det bara drygt hälften som klarar målen i grundskolan och får behörighet till gymnasiet. Det är tydligt att skolan inte förmår kompensera för elevernas bakgrund och ge alla elever samma chans att lyckas.

Vårt utbildningspolitiska mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. I ett första steg vill vi senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. För att nå det målet krävs:

1. Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill minska de stora klasserna i förskoleklass till och med årskurs tre och investera i 1 000 fler speciallärare och specialpedagoger.

2. Skickliga lärare. Vi vill lyfta läraryrkets attraktivitet genom investeringar i lärares kompetensutveckling, fler karriärvägar och bättre villkor.

3. Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen bolagsägd skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Alla skolor ska vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor.

4. Jämlik skola. Resurser ska fördelas till skolor efter elevernas behov. Dessutom vill vi ge riktade statliga resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar.

5. Sommarskola och läxhjälp för alla barn. Vi vill avskaffa läx-rut och erbjuda läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.

Sverige ska ha en jämlik skola med höga resultat där alla barn kommer till sin rätt. För oss socialdemokrater är prioriteringen klar: investeringar i en bättre skola går alltid före skattesänkningar.

Magdalena Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson (S)
Ibrahim Baylan
Utbildningspolitisk talesperson (S)
Anna Johansson
Kandidat (S) till riksdagen för Göteborg

Tidigare publicerad på GT debatt.

facebook Twitter Email