Stora järnvägsinvesteringar i Västsverige

Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg i hela Sverige uppgår till 27 miljarder kronor utöver regeringens anslag under planperioden 2014-2025. Därtill kommer investeringar göras på ytterligare 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll.

För Göteborgs del kommer den sista etappen i hamnbanan att byggas. Det kommer också tillsättas två järnvägsutredningar. En för nya höghastighetsstambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö samt en för järnvägsutredning för dubbelspår Göteborg-Oslo.

– För Göteborgs del innebär satsningarna att vi tar konkreta steg närmare en större arbetsmarknadsregion där människor kan förflytta sig enklare och snabbare mellan arbete, studier och hemmet. Detta garanterar också transporterna till och från hamnen, något som är nödvändigt för framtidens jobb, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om satsningen på järnvägen här

facebook Twitter Email