Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg skriver Gunilla

”Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 6 000 norska lastbilar. Det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg”, skriver fylkesordförer  Siv Henriette Jacobsen (Ap) och riksdagsledamot Gunilla Carlsson (S) på GP debatt. (Foto: Rune Fossum, NSB).

Läs hela debattartikeln på GP debatt här.

Gränser? Jag har aldrig sett några men jag har hört att de finns i tankarna hos andra människor. /Thor Heyerdahl.

 

facebook Twitter Email