#stoppavinstjakten

Idag går regeringens förslag om ett vinsttak i välfärden till omröstning i riksdagen. Vi socialdemokrater värnar om valfrihet och mångfald i välfärden, men vi måste se till att de oseriösa aktörerna får regler att förhålla sig till. Sverige har idag västvärldens generösaste regler för kommersiella bolag att gå in i välfärden. Det har sina baksidor. Idag tjänar undersköterskor på privata äldreboenden i genomsnitt 1800 kr mindre varje månad jämfört med undersköterskor på kommunala äldreboenden. Sverige tillåter idag, som enda land i västvärlden, att kommersiella bolag i skolsektorn har möjlighet till obegränsade vinstuttag. För att bygga ett starkt samhälle måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg.

”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. En majoritet av göteborgarna är emot att företagen tar ut vinst på de äldres eller skolbarnens bekostnad. Kommersiella bolag ska inte heller kunna öka sin vinst på bekostnad av personalens löner och arbetsvillkor. För att bygga ett starkt samhälle måste skattemedlen gå till det dom är avsedda för: Vår gemensamma välfärd.” säger riksdagsledamot Johan Büser (S).

 

 

 

facebook Twitter Email