Stoppa högerns tvångsprivatisering av äldreboenden

Högerns tvångsprivatisering av hemtjänsten har fått förväntat resultat – försämring, försening och fördyring. Nu vill det moderatledda högerstyret driva igenom samma privatiseringsexperiment på våra äldreboenden. Vi socialdemokrater säger nej till mer vinstjakt i välfärden, skriver Jonas Attenius på GP debatt.

Högerns ideologiskt drivna privatisering av hemtjänsten har fått förväntat resultat. Det folkliga motståndet mot vinstdriven välfärd är stort. Folk är trötta på onödiga privatiseringar som leder till nedskärningar och fördyringar. Ändå valde de borgerliga att gå vidare och helt i onödan privatisera hemtjänsten.

Vi socialdemokrater kämpade med alla till buds stående medel för att stoppa detta. Vi pekade på att en privatisering skulle leda till försämrad ekonomi, försämrad arbetsmiljö och försämrad kvalitet för dem som behöver hemtjänsten. Högerpartierna vägrade lyssna på oss. Nu tänker de driva igenom samma ineffektiva system för våra äldreboenden.

Det ingår i politikens absoluta kärnuppdrag att ha kontroll över skattefinansierad verksamhet. Denna kontroll vill borgarna ständigt, i varje given situation, ge upp till den privata marknaden.

Dyrare och sämre
Vi har sett – gång på gång – vad denna brist på kontroll leder till: Fördyringar och försämringar. I stället för att kunna lägga resurserna på att trygga välfärden tvingas vi finansiera byråkrati för att kontrollera välfärdsföretagens vinstjakt. I stället för att satsa på välfärdsarbetarna, måste vi hantera oväntade konkurser. I stället för att skattepengarna går till dem som behöver hemtjänst, riskerar de att gå till riskkapitalisters bankkonton. Vi har inte råd att, ännu en gång, förlita oss på motbevisade idéer om privatiseringar. Vinstjakten i vård och omsorg måste få ett slut.

Folk är trötta på onödiga privatiseringar som leder till nedskärningar och fördyringar.

Vinstjakten är det ena problemet. Det andra är bristen på förutsägbarhet. Äldreboenden och hemtjänsten är inte vilka verksamheter som helst. I grunden handlar det om vårt samhälleliga ansvar att ta hand om dem som inte längre orkar ta hand om sig själva. Långsiktighet är en förutsättning för detta.

År 2035 beräknas 120 700 göteborgare vara över 65 år – att jämföra med bara 86 800 år 2017. Detta innebär att politiken måste se till att bygga fler än 2100 nya äldreboendelägenheter fram till just 2035. Men denna planering gäller bara utifrån antagandet att det är kommunen, göteborgarna själva, som äger sina äldreboenden. Hur menar de borgerliga partierna att kommunen ska kunna planera antalet äldreboendelägenheter när privata aktörer kan komma, ta ut sin vinst, gå och kanske komma igen?

Har sett det förr
Hur ska vi undvika att plötsligt stå med för få lägenheter för våra äldre, när en privat aktör går i oväntad konkurs eller av annat skäl väljer att lämna marknaden? Vi har sett denna situation upprepas, åter och återigen, i våra skolor. Samma kris behöver inte drabba vår äldreomsorg – om bara tillräckligt många säger att det är nog nu.

I stället kan vi satsa på det som faktiskt fungerar. Äldreomsorgen kan få chansen att verkligen bli den grundbult i välfärden som folk förväntar sig. Vi socialdemokrater vill se en äldrevård utan vinstjakt, en hemtjänst där behovet står i fokus, och äldreboenden som verkligen är riktiga hem för våra äldre. Vi vill satsa på äldreomsorgens medarbetare, och få fler att välja ett arbete på äldreboenden och i hemtjänsten. Då krävs satsningar på välfärdsarbetarnas villkor; exempelvis fria arbetskläder, mer återhämtning för nattarbetare, högre löner till dem som tjänar lägst och betald vidareutbildning på arbetstid.

Vi tar striden
Mot detta står ett svagt högerstyre som prioriterar nedskärningar framför satsningar, privatiseringar framför investeringar och vinstjakt framför välfärdens behov. För oss socialdemokrater är det avgörande att det är göteborgarna själva som ska ha kontroll över sina skattepengar och över sin välfärd – inte marknadens aktörer och vinstdrivande företag. Vi socialdemokrater kommer att ta striden mot den ideologiskt drivna privatiseringen av vår gemensamma välfärd.

Jonas Attenius (S)

oppositionsråd, Göteborg

facebook Twitter Email