Stöd Ukraina i kriget för demokratin

Ryssland har nu inlett en militär invasion av Ukraina. Den ryska invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Det mörkaste scenariot vi kunde föreställa oss håller nu på att utveckla sig. Återigen tar en auktoritär stormakt sig rätten att bestämma över en mindre demokratisk stat, i Europas mörkaste stund sedan andra världskriget, med målet att förstöra den ukrainska staten och den ukrainska demokratin. Priset för detta huvudlösa agerande från Putin lär tyvärr bli enormt mänskligt lidande. Rysslands politiska ledning bär ensamt ansvaret för denna situation.

Jag fördömer å det kraftfullaste Rysslands pågående invasion och uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med alla militära operationer.

Det som sker är en kraftfull attack mot det demokratiska sättet att leva. I detta allvarliga läge står vi utan att tveka på ukrainarnas sida, hand i hand i försvar för demokratin. Vi européer står eniga i vårt stöd för Ukraina och EU kommer att besluta om ett kännbart sanktionspaket mot den ryska ekonomin, på en nivå vi aldrig tidigare sett.

Sverige som land är redan en av Ukrainas viktigaste samarbetspartners. Nu behöver vi öka vårt stöd till Ukraina, både direkt till landet och genom EU.

En sak är säker: Ukrainas sak är vår. Från detta kommer vi aldrig vika.

P.S. Vill du göra något nu? Då kan du skänka pengar till Röda Korsets insamling för Ukraina, den hittar du här: https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

// Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email