Stå upp för Ukrainas kvinnor!

Det är med förfäran och vrede jag tar del av nyheterna om Rysslands krig mot Ukrainas demokrati. Rapporterna om kvinnor och barn som hamnar i skottlinjen blir bara fler och fler ju längre kriget pågår.

Av erfarenhet vet vi att kvinnor är särskilt utsatta i krig och konflikter. Familjer slås i spillror samtidigt som kvinnor och flickor löper stora risker för att utsättas för exploatering, sexuella övergrepp och våld. Redan nu finns rapporter från den polsk-ukrainska gränsen om hur traffickingligor väntar på flyende kvinnor och som blir offer för trafficking och människohandel i spåren av kriget. Från ukrainsk sida rapporteras dessutom om hur kvinnor i de ockuperade områdena utsatts för våldtäkter. Det här är fasansfulla följder av kriget.

Det krig som Ryssland nu startat leder till att fattigdomen och utsattheten ökar i rasande takt, något som särskilt drabbar Ukrainas kvinnor. Hjärtskärande bilder i sociala medier visar hur provisoriska neonatalavdelningar upprättats i ukrainska skyddsrum. Det går knappt att föreställa sig en tydligare bild av hur konflikten slår hårdast mot dem som är mest utsatta, kvinnorna och barnen.

 

En annan aspekt av kriget är det stora antalet människor som behövt fly sina hem, både inom Ukraina och till EU. UNHCR beräknar att två miljoner människor flytt kriget hittills. Kvinnor på flykt riskerar i högre grad än män att utsättas för fysiskt och sexuellt våld under sin flykt. Levnadsvillkoren i flyktingläger drabbar också i hög utsträckning kvinnor hårdare än män, framför allt när tillgång till säker förlossningsvård saknas.

Rysslands krig sliter med kraft isär familjer. När Ukrainas kvinnor och barn flyr från kriget tvingas de lämna makar och söner bakom sig, då Ukraina infört allmän mobilisering av män i vapenför ålder. Skilda från sina älskade tvingar kriget ut ukrainska kvinnor ur sitt land. Ovissheten för de som flyr kring var de hamnar och skräcken kring vad som händer med deras familjer är en mardröm man knappt kan förstå, och det sker just nu i vår omedelbara närhet.

Vi socialdemokrater fördömer å det kraftfullaste Rysslands krig mot demokratin och uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med sina oförsvarliga, olagliga och oprovocerade militära angrepp.

Sverige står sida vid sida i solidaritet med Ukrainas kvinnor och det ukrainska folket. Vi stöttar Ukraina i ord och handling genom direkt stöd till Ukraina, sanktioner mot Ryssland och att stärka Sveriges försvarsförmåga. Riksdagens partier står enade i bred majoritet bakom Ukraina och deras behov av både civilt och militärt stöd.

Idag är det internationella kvinnodagen. Det är en dag av kamp för kvinnors rättigheter, i krigs- och fredstid. I denna oroliga tid är jag stolt över att vara svensk och göteborgare. Runt om i landet har manifestationer och demonstrationer arrangerats för att visa vårt stöd med Ukrainas befolkning, så även här i Göteborg. Nu på söndag den 13 mars kl. 14 arrangerar flera av kommunfullmäktiges partier en demonstration på Gustav Adolfs torg till stöd för Ukraina. Kom dit du med och stå upp för Ukrainas kvinnor!

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email