Stå upp för mångfald och öppenhet, hissa Regnbågsflaggan!

Vi har kämpat oss till ett samhälle där HBTQ+ personer har rätten att vara sig själva och leva öppet. Ett Sverige där mångfald får råda. Respekt, fred, tolerans, öppenhet och synliggörande naggas nu i kanterna. I Sölvesborgs kommun fattades nyligen beslut att förändra kommunens flaggpolicy vilken synliggör vem och vad som ska inkluderas.

Konservativa och högerextrema allierar sig och går ihop runt om i landet och vi kan börja se att politiska beslut förskjuts högerut. Att partier som M och KD i Sölvesborg allierar sig med högerextrema åsikter och ett parti med kopplingar till Nazism visar var de verkligen står. Sölvesborgs kommun beslut att inte hissa regnbågsflaggan under den veckan Stockholm Pride äger rum är förfärligt. Sölvesborgs kommun har flaggat sedan 2013 men efter beslut av ”Samstyret” bestående av bland annat SD, M och KD stoppar kommunen den traditionen. ”Samstyret” vill istället värna traditioner och bara hissa den svenska flaggan.

Regnbågsflaggan – som ofta också kallas prideflaggan – har sedan 1970-talet varit den samlande symbolen för hbtq-personers rättigheter och hbtq-rörelsen runtom i världen. Den har idag fått en ökad symbolik för inkluderande av alla människors lika värde.

Vi i HBT-S Göteborg och Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt vill därför slå vakt om mångfalden för det kan tyckas vara ett oskyldigt beslut – men vad kommer efter detta? Man kan säga vad man står för, men det är praktiska handlingar som räknas. Sverige, fortsätt hissa Prideflaggan! Stå upp för ett inkluderande samhälle som bygger på allas lika värde på riktigt.

HBT-Socialdemokrater Göteborg
Styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email