Stå upp för den svenska modellen

Uttalande från distriktsårs- kongressen 9 april 2016:

”Under många år har klyftorna ökat, arbetslösheten stigit och otryggheten bitit sig fast. Vi kallar det för ökad ojämlikhet. Allt fler inser nu att det är förödande för hela samhället.

Men det finns lösningar. Växande, innovativa och hållbara företag, fyllda med människor som med hög arbetsmoral bidrar till det gemensamma. Detta tillsammans med samarbetstanken som länge präglat Sverige har gjort att vi nått längre, tillsammans. Nu ser vi resultatet. Nya jobb skapas och välfärden utvecklas.

Lösningen på många av de problem som vuxit fram i Sverige går alltså att åtgärda. Det går att skapa trygghet, det går att minska klyftorna, och det går att skapa jämlikhet. Alla har rätt äga sitt eget öde.

Därför genomför nu socialdemokratin i reformistisk anda stora satsningar på jobb, skola, välfärd och bostäder. Samtidigt värnar vi en trygg arbetsmarknad där människor som flytt till Sverige får en allt kortare väg in till sitt första arbete. Så skapar vi en svensk modell att lita på.

Men, den svenska modellen är under attack. Högern gör nu, liksom förr, allt för att pressa ner lönerna och öka ojämlikheten. 

Socialdemokraterna har under årsmötet fattat beslut att verka för att utjämna maktförhållanden mellan parterna i den svenska modellen samt att svenska villkor och svenska löner ska gälla på svensk arbetsmarknad.Den svenska modellen med välfärd och en trygg arbetsmarknad ska utvecklas, inte avvecklas.”

.

facebook Twitter Email