Soffan och Mattias fördömer Hisingsdåd

Vad går genom ditt huvud just nu?

”Jag känner mig förtvivlad och uppriktigt jäkla förbannad över att ett litet barn har fått sätta livet till för dessa meningslösa vansinnesuppgörelser”  säger Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande.

Jag har tänkt på det här hela dagen och kan inte släppa det. Tänker på hans anhöriga och kamraterna i skolan som mist en vän”.

 

Vad händer nu?
”Under morgonen har stadens kisledningsgrupp samlats för att planera insatser. Förvaltningschefen i Västra Hisingen har haft kontinuerlig kontakt med polisen för att planera gemensamma insatser inom ramen för trygg i Västra Hisingen. Polisens mobila enhet kommer att finnas på plats friskväderstorget under dagen för att kunna prata med invånare och samla in tips. På plats finns också representanter från stadens krisstödsgrupp för att ge stöd åt de som behöver. Vi har också satt in extra fältarbetare för att möta ungdomar som kan vara oroliga över händelsen”.

 

Men ni jobbar även långsiktigt och förebyggande?
”Vi jobbar stenhårt med frågan och har ett fungerande och väletablerat samarbete med polisen. Regeringen har vidtagit åtgärder som underlättar polisens arbete med att lagföra kriminella med kopplingar till kriminella gäng. Det är bra och det har vi efterfrågat länge”.

Mattias Jonsson, riksdagsledamot, vad har gjorts från nationellt håll för att undvika att liknande tragedier ska hända?

?På sistone har en rad lagändringar som underlättar polisens arbete med att lagföra tungt kriminellt belastade personer kommit på plats. När regeringen presenterade vårbudgeten ingick en välkommen satsning på 238 miljoner till bland annat fler områdespoliser.

Det har även kommit ett helt paket med lagar som bland annat innebär att polisen nu kan beslagta bland annat pengar och bilar som tillkommit på brottslig väg, utan att behöva knyta det till ett specifikt brott. Det kommer göra en väsentlig skillnad i polisens arbete.

 

Det går även med de nya lagarna att lagföra personer som skulle kunnat förhindra brott som de kände till innan det begicks, På så vis kommer polisen åt ledarna i nätverken som tidigare varit oantastliga då de inte själva begick de brottsliga handlingarna.

 

Regeringen har även presenterat rad åtgärder med tanke på den senaste tidens bilbränder. Dessa är snabbare lagföring av unga. Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Tydliga ungdomspåföljder och skärpt straffskala för skadegörelse?.

facebook Twitter Email