”Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället”

I förslaget till organisatoriskt reformprogram som ska behandlas på partikongressen i Örebro anges det politiska samtalet som Socialdemokraternas verksamhetsidé. Vi menar att detta är en för passiv hållning. Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället.

Det goda politiska samtalet måste kopplas till nya forum och strukturer för medlemmar att vara med och påverka partiets politik lokalt, regionalt och centralt. Samtalen måste fylla ett större syfte än att endast vara ett ändamål i sig. Programmet bör ta ställning för att ett medlemskap i Socialdemokraterna ska innebära en möjlighet att påverka politiken som ska föras i större utsträckning än idag. Genom att makt fördelas nedåt i organisationen ökar medlemskapets värde. Det politiska samtalet med väljare behöver också ses som en del i politikutvecklingen. Vi ser att förslaget brister i denna del. Att samtala med väljare blir i längden ganska ointressant om våra medlemmar som för dessa samtal inte har möjlighet att föra vidare de förslag som kommer upp. Exempel på metoder att utveckla kan vara lokala remissrundor, medlemsomröstningar eller andra utvecklade metoder för det som kallas medborgardialog men i partiets regi.

Vi inser givetvis att de alla förslag som kommer upp inte kommer att vara möjliga att genomföra av olika skäl, men det måste finnas en återkoppling till de som deltagit i samtalet eller framtagandet av de politiska förslagen, att få en återkoppling om varför beslutet blev som det blev.

Vi vill särskilt lyfta fram tre områden:

Avsnittet om den facklig-politiska samverkan behöver förtydligas och byggas ut vad gäller möjligheten att delta i politikutveckling. Vi behöver skapa fler naturliga forum för diskussion och utveckling av gemensam politik med fack och parti. Ett förslag som bör övervägas är lokala facklig/politiska utvecklingsgrupper.

Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer och stärka banden mellan väljare och valda. Därför måste vi som parti bättre ta tillvara och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapat för att stärka vår ställning i förhållande till medborgarna. Hittills har sociala medier till största delen använts för att nå ut med information från partiet. Partiet måste bli bättre på att använda sig av sociala medier som ett verktyg och en plattform för att lyssna in idéer och åsikter bland medlemmar och väljare. Genom sociala medier måste det också vara möjligt att ställa direkta frågor och få svar. En sådan interaktivitet kan också öka mobiliseringen bland väljarna och stärka banden med väljarna.

Partiet har av tradition arbetat med en dubbel ansats för att påverka samhället. Vi arbetar via olika parlamentariska församlingar, men också direkt i människors vardag via vår folkrörelseansats. Folkrörelsearbetet kan ske antingen genom att partiet lokalt organiserar människors egenintresse i demokratiska lösningar eller att vi gör det tillsammans med andra organisationer. Vi delar programmets beskrivning av nödvändigheten att lyfta fram folkrörelseansatsen, men saknar konkreta åtgärder för hur detta arbete ska stödjas.

För att kunna genomföra detta behöver vi valda ledare som är öppna och demokratiska i sitt arbetssätt. Som ser medlemmarna, tar till sig medlemmarnas åsikter och inbjuder till samtal för att förnya organisationen. Partiets satsning på ledarskapsutbildningar behöver därför fortsätta och förstärkas. Samtliga medlemmar ska erbjudas medlemsutbildningar.

 

Anna Skarsjö
Birgitta Nesterud
Camilla Widman
Hans Aronsson
Joakim Berlin
Joakim Hagberg
Jesper Blomqvist
My Alnebratt
Per Tenggren
Malin Sjunneborn
Patrick Gladh
Amalia Rud Pedersen

 

Även publicerad i Aktuellt i Politiken 15 mars 2018.

facebook Twitter Email