Socialdemokraternas kriminalpolitiska program

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I det här programmet presenteras de åtgärder mot brott och otrygghet som Socialdemokraterna har genomfört i regeringsställning samt de åtgärder som vi vill genomföra de kommande åren.

Socialdemokraterna antog i juni ett kriminalpolitiskt program som pekar ut riktningen för de kommande årens insatser mot brott och otrygghet. Nu presenteras programmet i sin helhet.

Grunden för den Socialdemokratiska politiken mot brott och otrygghet är att bekämpa brotten och brottens orsaker. Där den moderatledda regeringen under 8 års tid försummade det brottsförebyggande arbetet så prioriterar vi både och. Vi har skärpt mer än 30 straff och gett de brottsbekämpande myndigheterna nya verktyg. Samtidigt har vi också lanserat ett nytt nationellt brottsförebyggande program och satsat resurser på insatser för unga och fler möjligheter för den som vill lämna den kriminella banan. Den socialdemokratiska linjen är att kunna göra både och.

Regeringen har gjort insatser på en mängd områden, men viktiga åtgärder är exempelvis insatserna mot gängkriminalitet, sexualbrott och stöldligor. Till exempel har regeringen:
• Gjort en historisk satsning på polisen och öppnar polisutbildning i Malmö och Borås
• skärpt mer än 30 straff, bland annat höjt minimistraffet för grovt vapenbrott vilket gör att den som grips med ett vapen på sig häktas
• infört en ny sexualbrottslagstiftning med samtyckesreglering
• tagit fram ett nytt nationellt brottsförebyggande program och förenklat för den som vill övervaka butiker eller skogsmaskiner med kameror
Förslaget

Det kriminalpolitiska programmet innehåller genomförda åtgärder samt de åtgärder som Socialdemokraterna vill genomföra på följande områden:
• En effektiv och lokalt förankrad polis
• Insatser mot den organiserade brottsligheten och kriminella gäng
• Insatser mot arbetslivskriminalitet
• Den svarta ekonomin och ekonomisk brottslighet
• Trygghet i butiker och centrummiljöer
• Unga ska inte hamna i kriminalitet
• Internationella stöldligor
• Förebygga, försvåra och förhindra terrorism
• Brottslighet på nätet – hot, övergreppsmaterial och narkotikahandel
• Lokalt brottsförebyggande arbete
• Mäns våld mot kvinnor och sexualbrott
• Stärkta brottsoffer
• Hedersrelaterad brottslighet
• Bryta kriminell livsstil

Här nedanför kan du läsa mer om våra 15 punkter för ett tryggare Göteborg. 

Lag & ordning i hela Göteborg

facebook Twitter Email