Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten.

”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser till att tillväxt och jämlikhet går hand i hand. Andersson är kompetent, tuff och ideologiskt trygg. Hon är rätt person att leda Socialdemokraterna och bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Därför nominerar både Göteborg och Göteborgsområdet Magdalena Andersson till partiordförande.” säger Aylin Fazelian, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.

”Magdalena Andersson besitter en mycket stor kompetens och erfarenhet. Det har varit tydligt under vår interna process i partidistriktet att hon har ett grundmurat stöd bland medlemmarna. Vi i Göteborgs partidistrikt är övertygade om att hon är rätt kandidat för att föra både Socialdemokraterna och Sverige framåt, sätta välfärden först och bygga ett tryggare och jämlikare samhälle.” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

För kommentarer från Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, kontakta Aylin Fazelian på 073-943 47 50 eller [email protected]

För kommentarer från Socialdemokraterna i Göteborg, kontakta Mattias Jonsson på 070-546 44 49 eller [email protected]

facebook Twitter Email