Socialdemokraterna i Göteborg stärker organisationen för valseger 2022!

Göteborg har stora utmaningar. Tillgängligheten till vård och omsorg måste öka, de välfärdsarbetare som varje dag möter våra barn i skolan och föräldrar i äldreomsorgen måste få fler kollegor och bättre villkor och gängkriminaliteten måste tryckas tillbaka. Göteborg stad och Västra Götalandsregionen regeras idag av svaga högerstyren som tänker sälja ut våra gemensamma tillgångar, genomföra dyra privatiseringar och försämra för välfärdsarbetarna. Vi vill arbeta för ett Göteborg som håller ihop och där vi gemensamt återtar kontrollen över samhällsutvecklingen. Vi sätter välfärden först.

Som ett led i att stärka organisationen med målet att vinna valet 2022 på alla nivåer rekryterar nu Socialdemokraterna i Göteborg Arvid Hedeborg, 36, som ny förste ombudsman (regional partisekreterare). Arvid är för närvarande förste ombudsman i Västmanlands partidistrikt och börjar i Göteborg 1 december. ”Det känns väldigt bra att anställa Arvid. Han har en bred erfarenhet, ett starkt engagemang och kloka tankar kring partidistriktets utmaningar och möjligheter.” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Arvid, vem är du?
Jag är uppvuxen i Gävle och Stockholm men bor nu i Västerås. Jag brinner för rättvisa och har ett stort intresse av samhällsfrågor, bland annat folkhälsa och livsmedel. Min examen är i internationella relationer från Stockholms universitet.

Jag har arbetat vid Europaparlamentet, som politisk sekreterare för S i Västmanlands landsting och sedan 2015 är jag förste ombudsman i Västmanland.

Varför vill du till Socialdemokraterna i Göteborg?
Göteborgs partidistrikt är i en väldigt spännande utveckling. Fokus är framåt och på att sätta välfärden först. Jag vill vara med på den resan. Vi ska bedriva ett starkt politikutvecklingsarbete både i staden och regionen för att kunna möta göteborgarnas frågor och bekymmer.

Samtidigt väger familjeskäl tungt eftersom min tjej bor i Göteborg. Jag ser såklart även fram emot att bo i staden med landets bästa filmfestival!

Hur ska S i Göteborg få fler medlemmar och väljare?
I grund och botten handlar det om att formulera en politik som göteborgarna efterfrågar med grund i vår ideologi. Många göteborgare står politiskt till vänster eller i mitten så potentialen är stor. Att socialdemokratin lyckas i storstäderna är viktigt även för partiet nationellt så Socialdemokraterna i Göteborg har ett stort uppdrag framför sig.

Vad ser du för utmaningar?
Vi behöver bygga partiorganisationen ännu starkare, ett arbete som jag vet redan är påbörjat men som vi behöver bygga vidare på.

Vi behöver bli fler socialdemokrater och särskilt motivera fler kvinnor att engagera sig i vårt parti och vi behöver öka vårt stöd avsevärt bland unga. Fler unga måste lockas både att engagera sig i Socialdemokraterna och rösta på oss. Jag ser det också som mycket viktigt att samverkan mellan partiet och fackföreningsrörelsen är stark.

Var ser du Socialdemokraterna i Göteborg om 4 år?
Då har vi återfått makten både i staden och regionen för att därigenom kunna bekämpa orättvisor och sätta välfärden först. Men det kommer att kräva ett hårt gräsrotsarbete för oss alla i partiet. Men det är möjligt.

facebook Twitter Email