Slakten av AF drabbar göteborgare skriver Anna och Jonas

Den borgerliga M+KD-budgeten medför stora nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken och drabbar göteborgare hårt. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm, skriver Anna Johansson och Jonas Attenius på GT debatt.

– I Göteborg har den socialdemokratiska aktiva arbetsmarknadspolitiken levererat. Vi har pressat ner försörjningsstödet, mer än halverat ungdomsarbetslösheten och i Gårdsten, norra Biskopsgården och Hjällbo har sysselsättningen fördubblats på bara en generation skriver Anna Johansson, ordförande för partidistriktet och ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott, samt Jonas Attenius, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor i Göteborg.

– Nationellt har genomsnittliga tiden det tar för hälften av de nyanlända att komma i arbete har sjunkit från 8–9 år till 5 år.

– Moderaternas och Kristdemokraternas budget i riksdagen innebär att ideologi än en gång får gå före verklighet. Konsekvenserna av högerpolitiken är tydliga. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm och samhället blir svagare när fler hamnar utanför arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln på GT debatt .

facebook Twitter Email