Skolpolitiskt program för en bättre skola

Socialdemokraterna i Göteborg presenterar ett skolpolitiskt program för Göteborg. Det skolan behöver är arbetsro för elever och lärare, minskad administration och låta lärare vara lärare. Skolan i Göteborg är i behov av en regering ledd av Stefan Löfven som prioriterar investeringar i elever, lärare och utbildning för fler jobb. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar.

– Detta nya skolpolitiska programmet för Socialdemokraterna i Göteborg har vi inte skrivit med sikte på årets val, utan mer som en långsiktig strategi, säger Anna Johansson, riksdagskandidat och kommunalråd med ansvar för skolan i Göteborg.

– För att kunna vända utvecklingen i skolan måste vi förstå vad som är nästa steg. Lärarnas makt över undervisningen har allt mer utmanats av statskontrollerad styrning understödd av marknadsmekanismer. Vi ser i vilken riktning rektorer och lärare bör få stöd av politiken att utveckla den professionella yrkesutövningen. Det ska finnas tid och utrymme för att ta del av varandras erfarenheter och kollegialt reflektera över och utveckla den pedagogiska praktiken. Men då måste skolan avbyråkratiseras, säger Anna Johansson.

– Samtidigt är skolans kris en följd av vad som har hänt i samhället. Klyftorna har växt och det avspeglar sig i skolan. Skolan behöver en nationell politik för ökad jämlikhet i landet. Men vi ska också ta till oss vad forskningen säger ? att i ett samhälle med skilda villkor för människor under de första levnadsåren behöver det kompensatoriska uppdraget inledas långt innan barnen når skolåldern.

facebook Twitter Email