Skolinvesteringar viktigare än skattesänkningar

 

Efter åtta år med den moderatledda regeringens skolpolitik är kunskapsutvecklingen i svensk skola den sämsta i hela OECD enligt PISA-undersökningen. Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen.

Så var det naturligtvis inte tänkt, men resultatet är heller inte särskilt förvånande. Den moderatledda regeringen har gång efter gång prioriterat skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan.

Moderaterna talar om behovet av mer stöd och tidiga insatser för elever. Dessvärre är det bara tomma ord. Det finns varken några sådana satsningar, eller resurser till detta i den moderatledda regeringens budget. Sanningen är den att Tobé och Moderaterna så sent som i december röstade ner vårt förslag om mindre klasser och i stället valde skattesänkningar.

Dessutom kostar mindre klasser, och där har ju Moderaterna såväl ett ekonomiskt som ett ideologiskt dilemma. På Moderaternas stämma nyligen antogs nämligen förslag om ytterligare skattesänkningar på 35?40 miljarder, bland annat ett sjätte jobbskatteavdrag. Det talar knappast för ökade resurser på sikt.

Till skillnad från den moderatledda regeringen tänker vi socialdemokrater göra vad som krävs för att vända utvecklingen i skolan. Vi vill stärka skolan i grunden genom att:

+ Investera i mindre klasser. Från förskoleklass till och med årskurs 3 ska antalet barn i stora klasser minska med upp till fem barn per klass. Läraren får mer tid med varje elev vilket är bra för såväl de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som behöver ha mer stimulans.

+ Satsa på skickliga lärare för att öka kvalitén i skolan. Vi vill genomföra en nationell samling för läraryrket ? för att förbättra lärarnas löner, arbetsförhållanden och minska lärarnas administration. Ett exempel är vår nyligen presenterade förslag om kompetensförsäkring.

+ Stoppa vinstjakten i skolan. Det måste bli ordning och reda i skolsystemet. Skolbolag ska inte kunna dra ned på undervisningens kvalitet i sin jakt på vinst. Resurserna till skolan ska användas i skolan ? för att ge våra barn kunskap.

En socialdemokratisk regering kommer att välja skolinvesteringar framför skattesänkningar.

Ibrahim Baylan
Vice ordförande (S) i riksdagens utbildningsutskott
Cecilia Dalman Eek
Riksdagsledamot (S) för Göteborg
Anna Johansson
Biträdande kommunalråd med ansvar för skola (S) i Göteborg

Publicerad 21 februari på GT debatt.

facebook Twitter Email