Shadiye Heydari: Rätt till munhälsa

Alla ska ha rätt till en god munhälsa. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik i Sverige och det ska även gälla munnen som är en del av kroppen. Därför har jag lagt en motion i Sveriges riksdag för en jämlik tandvård.  

Sjukvården är inte jämlik idag. Personer med svåra infektioner i munhåla saknar idag ett skydd för att dels stoppa det direkta lidandet, men även ett skydd som motverkar utveckling av allvarliga följdsjukdomar, såsom vissa typer av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, tarmsjukdomar och andra ämnesomsättningssjukdomar.
Det finns ett starkt samband mellan låg tandstatus och ett flertal sjukdomar som senare behandlas inom sjukvården. Mycket tyder på att dessa personer även har förkortad levnadslängd.

Den nuvarande tandvårdsreformen ger subvention på 50 % av tandvårdskostnaderna när dina utgifter ligger mellan 3000 kr och 15000 kr. Därefter ges subvention på 85 % av kostnaderna. För en låg eller medelinkomsttagare är dessa subventioner inte lättillgängliga eller användbara.

För att möta de behov vi står inför i framtiden behöver vi stå upp för en jämlik tandvård. Därför har jag motionerat i Sveriges riksdag om en tandvårdsreform för god tandvård, för alla. En lösning skulle kunna vara att man undersöker om tandvåden kan ingå i högkostnadsskyddet. 

facebook Twitter Email