SDs välfärdssvek – Göteborg skulle förlora 1,6 mdr kr

Sverigedemokraterna vill skära ned stort på statsbidragen till landets kommuner och på sikt avskaffa den kommunala utjämningen mellan kommuner. Det skulle få enorma konsekvenser för välfärden samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare.

”Sverigedemokraterna är ett utpräglat högerparti som prioriterar de som redan har. Det blir extra tydligt när man tittar på vilka konsekvenser deras förslag om nedskärningar i välfärden och avskaffande av den kommunala utjämningen skulle få för enskilda kommuner”, säger Anna Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Alla medborgare, oavsett var man bor, har samma rätt till en stark välfärd och trygghet. Men förutsättningarna för landets kommuner skiljer sig åt. För att kompensera för det finns sedan länge ett kommunalt utjämningssystem. Vi socialdemokrater vill värna och stärka denna utjämning. Socialdemokraterna har också ökat investeringarna i välfärden med 35 miljarder kronor. Nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare minst 35 miljarder kronor.

Sverigedemokraterna gör miljardnedskärningar på kommunerna och vill avskaffa den kommunala utjämningen. I sitt kommunalpolitiska inriktningsprogram skriver de att ”en kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner”.

”Nu har vi svart på vitt hur Sverigedemokraternas politik skulle slå. För Göteborgs stad innebär SDs förslag minskade intäkter på mer än 1,6 miljarder kronor. De socialdemokratiska förslagen om välfärdsmiljarder ger istället Göteborg närmare 780 miljoner kronor. Det är en välfärdsskillnad på hela 2,4 miljarder kronor” säger Anna Johansson.

Jämförelse, effekter för Göteborg med S respektive SD:s politik år 2022.
Miljoner kronor
Som jämförelse skulle konsekvenserna av SD:s politik år 2022 innebära att till exempel Danderyd får 497 miljoner kronor mer samtidigt som Mellerud skulle förlora 52 miljoner kronor.

 

facebook Twitter Email