SDs budget skadlig för Göteborg

Göteborg förlorar 3,5 miljarder kr på SDs riksdagsbudget. Läs mer

Under hösten har SD gång på gång visat att de saknar lösningar på framtidens utmaningar. När den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar i utbildning och fler jobb, men också stöttar kommunerna med resurser för att klara dagens svåra situation, lägger SD förslag för att stoppa detta extra stöd till Sveriges städer och orter.

Alla kommunpolitiker som brottas med knappa resurser vet vad detta innebär. SD föreslog i sin budgetmotion i riksdagen nedskärningar av statsbidraget till kommunerna på 90 miljarder kronor de kommande fyra åren. Det betyder mindre pengar till förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Med SDs förslag får Sveriges unga och äldre en sämre välfärd. Istället för att kritisera regeringen borde SD förklara för sina väljare varför de genomför ett stålbad för välfärden.
SD anser att regeringen ger villkorslösa pengar, att man med lätthet lånar till flyktingkrisen och att det inte finns en plan att minska kostnaderna för mottagandet.
Det är fel. För det första ser utmaningarna är olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Göteborg har andra behov än Malmö, Grums eller Kiruna. Därför är det i sin fulla rätt att kommuner själva, med en ofta bättre insyn i verksamheten, bedömer hur pengarna ska användas.  För det andra, att mer pengar till kommunsektorn för 2015 i ändringsbudgeten finansieras genom ökat underskott är en vanlig hantering vid oförutsedda kostnader under ett pågående budgetår. Vi får inte glömma att regeringen dessförinnan redan halverat underskottet på ett år och skapat utrymme för dessa oväntade kostnader. Nu arbetar Socialdemokraterna dessutom hårt med att dämpa kostnadsökningarna. Samtidigt ökar tillväxten kraftigt och ligger på sin högsta nivå på över ett årtionde. Regeringen har kontroll över ekonomin.
Invandringen till Sverige och Göteborg kan innebära stora vinster de närmaste decennierna men det kräver att människor kommer i arbete. Nu utmanas vårt samhälle till att förbättra förutsättningarna för arbete, bostad och utbildning för att etablera nyanlända i vårt land. Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på fler och växande företag, en kunskapsinriktad skola och den största investeringen i nya bostäder på femtio år är en del i att möta dessa utmaningar. För att underlätta mottagandet skjuter regeringen dessutom till stora resurser till kommuner och landsting, däribland Göteborg. Hade SDs riksdagsbudget med nedskärningar på 90 miljarder kronor blivit verklighet hade det drabbat välfärden, slagit mot skolan och lett till färre jobb. SDs budget hade drabbat göteborgarna.


Gunilla Carlsson, riksdagsledamot för Göteborg

facebook Twitter Email